Fakulti Pergigian

Senarai Program

PROGRAM SARJANA KLINIKAL (KEPAKARAN KLINIKAL)
Tempoh Pengajian – 4 tahun (8 semester)
Jenis Pengajian – Klinikal

Ijazah Doktor Pergigian Klinikal (DClinDent) Pergigian Restoratif
- Ketua Program : Dr. Jasmina Qamaruz Zaman (Tel: +603-92897816; E-mel: jas_qz@yahoo.com)

Ijazah Doktor Pergigian Klinikal (DClinDent) Ortodontik
- Ketua Program : Dr. Alizae Marny Fadzlin Syed Mohamed (Tel: +603-92897588; E-mel: aliza@medic.ukm.my / alizaemarny@hotmail.com)

Ijazah Doktor Pergigian Klinikal (DClinDent) Pergigian Pediatrik
- Ketua Program : Prof. Madya Dr. S. Nagarajan M.P Sockalingam (Tel: +603-92897859; E-mel:drnaga67@gmail.com)

Ijazah Doktor Pergigian Klinikal (DClinDent) Endodontologi
- Ketua Program : Prof. Madya Dr.Dalia Abdullah (Tel: +603-92897769; E-mel: daliaabdullah@gmail.com)

Ijazah Doktor Pergigian Klinikal (DClinDent) Bedah Mulut dan Maksilofasial
- Ketua Program : Prof. Madya Dr. Roszalina Ramli (Tel: +603-92897366; E-mel: roszalina@ppukm.ukm.my)

Ijazah Doktor Pergigian Klinikal (DClinDent) Periodontologi
- Ketua Program : Dr. Shahida Mohd Said (Tel: +603-92897764; E-mel: shahidams@gmail.com)

 

PROGRAM SARJANA SAINS PERGIGIAN
Tempoh Pengajian – Minimum 2 semester, maksimum 6 semester
Jenis Pengajian – Tesis

Sarjana Sains Pergigian (Biologi Mulut)

- Ketua Program: Dr. Zamirah Zainal Abidin (Tel: +603-92897122; E-mel: zamirah@ukm.edu.my)

 

PROGRAM DOKTOR FALSAFAH (PhD)
Tempoh Pengajian -Minimum 6 semester, maksimum 12 semester
Jenis Pengajian – Tesis
Doktor Falsafah (Biologi Mulut)

- Ketua Program: Dr. Ahmad Tarmidi Sailan (Tel: +603-92897451; E-mel: sailan_at@yahoo.com)

Doktor Falsafah (Pergigian Masyarakat)
- Ketua Program: Dr. Tanti Irawati Rosli (Tel: +603-92897121; E-mel:kjkap@dental.ukm.my, tantiir@hotmail.com)

Doktor Falsafah (Pergigian Pediatrik)
- Ketua Program : Prof. Madya Dr. S. Nagarajan M.P Sockalingam (Tel: +603-92897859; E-mel: drnaga67@gmail.com)

Fakulti Pergigian