Faculty of Dentistry

Radiology Unit

unit-radiologi

Unit ini terletak di Aras 1, Blok Q yang menyediakan kelengkapan radiografi bagi kegunaan para klinikal dan pelajar. Terdapat kakitangan khas ditempatkan di unit ini bagi tugas penyelenggaraaan dan pengurusan.
Faculty of Dentistry