Carta Organisasi

 

 DEKAN 

 

PROF. MADYA DR. TUTI NINGSEH BINTI MOHD DOM

PESYARAH PERGIGIAN DUG53
PUSAT KESIHATAN PERGIGIAN KELUARGA
KEPAKARAN: KESIHATAN AWAM PERGIGIAN

03-92897077
tutinin@ukm.edu
CV

 EKSEKUTIF

EN.MOHD FIRDAUS MOHD SHAHIR

PEGAWAI TADBIR N41

03-92897702
firdaus_shahir@ukm.edu.my

TIMBALAN DEKAN 

AKADEMIK

DR. AHMAD TARMIDI BIN SAILAN 

PENSYARAH UNIVERSITI DS52
PUSAT DIAGNOSTIK KRANIOFASIAL DAN BIOSAINS
KEPAKARAN: BIOLOGI MOLEKUL

03-92897451
tarmidi@ukm.edu.my
CV

PENYELIDIKAN DAN INOVASI

PROF DR. ROHAYA BINTI MEGAT ABDUL WAHAB

PROFESOR VK7 (DUG)
PUSAT KESIHATAN PERGIGIAN KELUARGA
KEPAKARAN: ORTODONTIK

03-92897756
rohaya_megat@ukm.edu.my
CV

JARINGAN DAN PENJANAAN

DR. ALIDA BINTI MAHYUDDIN

PENSYARAH PERGIGIAN DUG54 (LK)
PUSAT KESIHATAN PERGIGIAN KELUARGA
KEPAKARAN: PERGIGIAN PEDIATRIK

03-92897758
alida@ukm.edu.my
CV

 

PENOLONG DEKAN 

SISWA DAN ALUMNI

DR. ATIKA BT MOHD ASHAR 

PENSYARAH PERGIGIAN DUG54 (LK)
PENYELARAS KURSUS BIOLOGI MULUT
PUSAT DIAGNOSTIK KRANIOFASIAL DAN BIOSAINS
KEPAKARAN: ODONTOLOGI FORENSIK

03-92897773
atika.ashar@ukm.edu.my
CV

KUALITI DAN STRATEGI

DR. ASMA ALHUSNA BT ABANG ABDULLAH 

PENSYARAH PERGIGIAN DUG54 (LK)
PUSAT KESIHATAN PERGIGIAN KELUARGA
KEPAKARAN: PERGIGIAN ORTODONTIK

03-92897734
asmaabdullah@ukm.edu.my
CV

KEUSAHAWANAN DAN KREATIVITI

DR. MURSHIDA BT MARIZAN NOR 

PENSYARAH PERGIGIAN DUG54 (LK)
PUSAT KESIHATAN PERGIGIAN KELUARGA
KEPAKARAN: ORTODONTIK

03-92897968
murshida@ukm.edu.my
CV

PERKHIDMATAN KLINIKAL

PROF. MADYA DR. BADIAH BINTI BAHARIN

PENSYARAH PERGIGIAN DUG54
PUSAT PERGIGIAN RESTORATIF
KEPAKARAN: PERIDONTOLOGI

03-92897859
badiahb@ukm.edu.my
CV

PENGAJARAN DAN CITRA

DR. HASLINA BT RANI

PENSYARAH PERGIGIAN DUG54 (LK)
PUSAT KESIHATAN PERGIGIAN KELUARGA
KEPAKARAN: KESIHATAN AWAM PERGIGIAN

03-92897860
hr@ukm.edu.my
CV

PENGERUSI PUSAT

PERGIGIAN RESTORATIF

PROF. MADYA DR. DALIA BT ABDULLAH 

PENSYARAH UNIVERSITI VK7 (LK)
PUSAT PERGIGIAN RESTORATIF
KEPAKARAN: ENDODONTOLOGI

03-92897769
daliaabdullah@ukm.edu.my
CV

DIAGNOSTIK KRANIOFASIAL DAN BIOSAINS

DR. NORLIWATI IBRAHIM

PENSYARAH PERGIGIAN DUG54 (LK)
PUSAT DIAGNOSTIK KRANIOFASIAL DAN BIOSAINS
KEPAKARAN: PATOLOGI MULUT DAN PERUBATAN MULUT

03-92897998
norliibrahim@ukm.edu.my
CV

BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

 

 

 

 

 

 

DR. RIFQAH BT NORDIN 

PENSYARAH PERGIGIAN DUG54 (LK)
PUSAT BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL
KEPAKARAN: BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL

03-92897786
rifqah@ppukm.ukm.edu.my
CV

KESIHATAN PERGIGIAN KELUARGA

PROF. MADYA LT. KOL (B) DR. S. NAGARAJAN A/L M.P SOCKALINGAM

PENSYARAH PERGIGIAN DUG54
PUSAT KESIHATAN PERGIGIAN KELUARGA
KEPAKARAN: PEDIATRIK

03-92897859
drnaga67@ukm.edu.my
CV

KETUA 

PROGRAM PRASISWAZAH

DR. YEW HSU ZENN 

PENSYARAH PERGIGIAN DUG54 (LK)
PUSAT PERGIGIAN RESTORATIF
KEPAKARAN: PROSTODONTIK

03-92897969
hz_yew@ukm.edu.my
CV

PROGRAM SISWAZAH

DR. ZAMIRAH BINTI ZAINAL ABIDIN

PENYELARAS PROGRAM SISWAZAH (MOD PENYELIDIKAN)
PENSYARAH UNIVERSITI DS52
PUSAT DIAGNOSTIK KRANIOFASIAL DAN BIOSAINS
KEPAKARAN: FARMAKOLOGI

03-92897122
zamirah@ukm.edu.my
CV

JARINGAN INDUSTRI

DR. GOO CHUI LING

PENSYARAH PERGIGIAN DUG54 (LK)
PUSAT PERGIGIAN RESTORATIF
KEPAKARAN: PROSTODONTIK

03-92897077
clgoo@ukm.edu.my
CV