Pengerusi

Prof. Madya Dr. Dalia Bt. Abdullah

Pengerusi Pusat Pergigian Restoratif

Pusat : Restoratif
Emel : daliaabdullah@ukm.edu.my
No tel: o3-92897769


Dr. Rifqah Bt. Nordin

Pengerusi Pusat Bedah Mulut & Maksilofasial

Pusat : Bedah Mulut 
Emel  : rifqah@ukm.edu.my
No tel : o3-92897866


Dr. Norliwati Bt. Ibrahim

Pengerusi Pusat Diagnostik Kraniofasial & Biosains

Pusat : Diagnostik Kraniofasial & Biosains
Emel  : norliibrahim@ukm.edu.my
No tel : o3-92897998


Prof. Madya Lt. Kol (B) Dr. S. Nagarajan a/l  M.P Sockalingam

Pengerusi  Pusat Kesihatan Pergigian Keluarga

Pusat : Kesihatan Pergigian Keluarga
Emel  : drnaga67@ukm.edu.my
No tel : o3-92897859