Timbalan Dekan

 

Dr. Alida Binti Mahyuddin

Timbalan Dekan Jaringan & Penjanaan

Pusat : Kesihatan Pergigian Keluarga

alida @ukm.edu.my

o3-92897758


 

Dr. Tanti Irawati Bt. Rosli

Timbalan Dekan Akademik ( Prasiswazah dan Siswazah)

Pusat : Kesihatan Pergigian Keluarga

tantiir @ukm.edu.my

o3-92897774/7121


 

Prof. Rohaya Bt. Megat Abdul Wahab

Timbalan Dekan Penyelidikan & Inovasi

Pusat : Kesihatan Pergigian Keluarga

rohaya_megat @ukm.edu.my

o3-92897756