Visi, Misi dan Matlamat

Visi Fakulti Pergigian

  • Menjadi pusat pendidikan, penyelidikan dan perkhidmatan pergigian yang unggul dan terkehadapan kepada masyarakat dan zamannya.

 

Misi Fakulti Pergigian

  • Menyediakan landasan yang komprehensif dalam membentuk serta menghasilkan graduan yang berkualiti, cemerlang dan memenuhi keperluan profesion/sejagat.
  • Menggalakkan penyelidikan dan kolaborasi serta mengoptimakan sumber intelek dan perkongsian ilmu.
  • Komited dalam memberi perkhidmatan pergigian holistik kepada masyarakat.

 

Matlamat Fakulti Pergigian

  • Melahirkan graduan yang kompeten dan beretika untuk faedah individu, keluarga dan masyarakat.
  • Menghasilkan pengamal yang memberi perkhidmatan kesihatan mulut berdasarkan amalan terkini dan pendekatan holistik.
  • Menjana kepakaran pergigian berkemahiran tinggi dan aplikasi teknologi.
  • Untuk memantapkan kemajuan aktiviti penyelidikan, berinovasi serta menekankan pembangunan profesionalisme bagi memenuhi aspirasi universiti.