PROGRAM SAINS AKTUARI
PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

BADAN-BADAN PROFESIONAL SAINS AKTUARI