Permohonan kemasukan ke program pascasiswazah semester 2 sesi 2017/2018

Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian sepenuhnya di guest.ukm.my bermula 2 Oktober 2017. Tarikh tutup permohonan untuk mengikuti program pengajian mod kerja kursus dan mod campuran adalah pada  5 November 2017. Pemohon boleh mula melihat keputusan bermula 27 November 2017.

Permohonan untuk mengikuti program pengajian mod penyelidikan adalah dibuka sepanjang tahun.

Semester II September 2017-2018 (BM)

Semester II September 2017-2018 (BI)