Pekeliling Akademik Tahun 2016

 1. PEKELILING AKADEMIK BIL. 26 – 2016  – Pengumuman Keputusan Peperiksaan Semester 2 Sesi Akademik 2015-2016
 2. PEKELILING AKADEMIK BIL. 25-2016 –  Pengesahan Kursus dan Draf Jadual Waktu Peperiksaan Akhir ASASIPintar Semester 1 Sesi Akademik 2016-2017
 3. PEKELILING AKADEMIK BIL. 24-2016 – Pengesahan Maklumat Keperluan Peperiksaan Akhir Pelajar Program ASASIPintar Semester 1 Sesi Akademik 2016-2017
 4. PEKELILING AKADEMIK BIL. 23-2016  – Pengesahan Kursus dan Draf Jadual Waktu Peperiksaan Akhir Semester 3 Sesi Akademik 2015-2016
 5. PEKELILING AKADEMIK BIL. 22-2016 – Tarikh Sesi Akademik 2016-2017 Universiti Kebangsaan Malaysia
 6. PEKELILING AKADEMIK BIL. 21-2016  – Penyediaan Kertas Soalan untuk Peperiksaan Akhir Semester 3 Sesi Akademik 2015-2016
 7. PEKELILING AKADEMIK BIL. 20-2016 – Pengesahan Maklumat Keperluan Peperiksaan Akhir Semester 3 Sesi Akademik 2015-2016
 8. PEKELILING AKADEMIK BIL.19-2016 – Kalendar Akademik Program Pengajian Siswazah Semester 1 Sesi Akademik 2016-2017
 9. PEKELILING AKADEMIK BIL. 18 -2016 – Penggunaan UKM Kad Semasa Majlis Konvokesyen Universiti Kebangsaan Malaysia ke-44
 10. PEKELILING AKADEMIK BIL. 16-2016 – Pindaan Tarikh Pengedaran KMJP Semester 2 Sesi Akademik 2015-2016
 11. PEKELILING AKADEMIK BIL. 15-2016 – Pengedaran Kad Masuk dan Jadual Waktu Peperiksaan (KMJP) Semester 2 Sesi Akademik 2015-2016
 12. PEKELILING AKADEMIK BIL. 14-2016 – Pendaftaran Awal Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2016-2017 dan Penilaian Pengajaran Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2015-2016
 13. PEKELILING AKADEMIK BIL. 13 – 2016 – Penilaian Mod Pengajaran Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2015-2016
 14. PEKELILING AKADEMIK BIL. 12-2016 – Pendaftaran Kursus Semester 3 Sesi Akademik 2015-2016
 15. PEKELILING AKADEMIK BIL. 11- 2016 –  Penawaran Kursus Semester 3 Sesi Akademik 2015-2016
 16. PEKELILING AKADEMIK BIL. 10-2016  – Pengesahan Kursus dan Draf Jadual Waktu Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi Akademik 2015-2016
 17. PEKELILING AKADEMIK BIL. 9-2016 – Tempahan Ruang Peperiksaan Pertengahan Semester 2 Sesi Akademik 2015-2016
 18. PEKELILING AKADEMIK BIL. 8-2016 – Penyediaan Kertas Soalan Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi Akademik 2015-2016
 19. PEKELILING AKADEMIK BIL. 7-2016 – Pengesahan Kursus dan Draf Jadual Waktu Peperiksaan Akhir Semester 2 Sesi Akademik 2105-2016
 20. PEKELILING AKADEMIK BIL. 6-2016 – Pengesahan Maklumat Keperluan Peperiksaan Akhir Prasiswazah Semester 2 Sesi Akademik 2015-2016
 21. PEKELILING AKADEMIK BIL. 5-2016 – Pindaan Kadar Bayaran Yuran / Denda bagi Perkara-perkara Berkaitan Peraturan-peraturan Universiti Kebangsaan Malaysia (Pengajian Prasiswazah dan Pascasiswazah)
 22. PEKELILING AKADEMIK BIL. 4-2016 – Penawaran Kursus Semester 1 Sesi Akademik 2016-2017 bagi Pelajar Prasiswazah dan Pascasiswazah
 23. PEKELILING AKADEMIK BIL. 3-2016 – Keputusan Peperiksaan Akhir Semester 1 Sesi Akademik 2015-2016
 24. PEKELILING AKADEMIK BIL. 2-2016 – Pendaftaran Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2015-2016
 25. PEKELILING AKADEMIK BIL. 1-2016 – Pengesahan Maklumat Keperluan Peperiksaan Akhir Pelajar Program ASASIPintar Semester 2 Sesi Akademik 2015-2016