Program yang ditawarkan (Prasiswazah)

 UKM mempunyai 13 Fakulti dan program ditawarkan adalah mengikut aliran Sains dan Sastera
 1. PROGRAM ASASI (LEPASAN SPM)
Program ASASIpintar (Pengambilan Mei) diselaraskan oleh Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, Jabatan Pengajian Tinggi.Program ASASIpintar (Pengambilan Januari) diselaraskan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia.

 

 

2. PROGRAM PRASISWAZAH  
ALIRAN SAINS

FAKULTI FARMASI Sarjanamuda Farmasi dengan Kepujian

FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA
 1. Sarjanamuda Sains Seni Bina dengan Kepujian
 2. Sarjanamuda Seni Bina dengan Kepujian
 3. Sarjanamuda Kejuruteraan dengan Kepujian

– Kejuruteraan Awam dan Sekitaran
– Kejuruteraan Awam dan Struktur
– Kejuruteraan Biokimia
– Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
– Kejuruteraan Kimia
– Kejuruteraan Komunikasi dan Komputer
– Kejuruteraan Mekanikal
– Kejuruteraan Mikroelektronik
– Kejuruteraan Pembuatan


FAKULTI PERUBATAN
 1. Doktor Perubatan
 2. Sarjanamuda Kejururawatan dengan Kepujian
 3. Sarjanamuda Sains Perubatan Kecemasan dengan Kepujian

FAKULTI PERGIGIAN Doktor Pergigian

FAKULTI SAINS KESIHATAN
 1. Sarjanamuda Audiologi dengan Kepujian
 2. Sarjanamuda Dietetik dengan Kepujian
 3. Sarjanamuda Fisioterapi dengan Kepujian
 4. Sarjanamuda Kesihatan Persekitaran dengan Kepujian
 5. Sarjanamuda Optometri dengan Kepujian
 6. Sarjanamuda Pengimejan Diagnostik dan Radioterapi dengan Kepujian
 7. Sarjanamuda Sains Bioperubatan dengan Kepujian
 8. Sarjanamuda Sains Pemakanan dengan Kepujian
 9. Sarjanamuda Sains Pertuturan dengan Kepujian
 10. Sarjanamuda Sains Forensik dengan Kepujian

FAKULTI TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT
 1. Sarjanamuda Sains Komputer dengan Kepujian
 2. Sarjanamuda Teknologi Maklumat dengan Kepujian
 3. Sarjanamuda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian (Pembangunan Sistem Maklumat)
 4. Sarjanamuda Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian (Pembangunan Sistem Multimedia)

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI Sarjanamuda Sains dengan Kepujian

– Biokimia
– Biologi
– Bioteknologi Tumbuhan
– Bioteknologi dengan Pengurusan
– Fizik
– Genetik
– Geologi
– Kimia
– Matematik
– Mikrobiologi
– Oleokimia
– Sains Aktuari
– Sains Bahan
– Sains Laut
– Sains Makanan dan Pemakanan
– Sains Makanan dengan Pengurusan Perniagaan
– Sains Nuklear
– Sains Sekitaran
– Statistik
– Teknologi Kimia
– Bioinformatik
– Zoologi


ALIRAN SASTERA

FAKULTI PENDIDIKAN Sarjanamuda Pendidikan dengan Kepujian

– Pendidikan Khas
– Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL)
– Sukan dan Rekreasi


FAKULTI UNDANG-UNDANG Sarjanamuda Undang-Undang dengan Kepujian

FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
 1. Sarjanamuda Sains Sosial dengan Kepujian

– Antropologi dan Sosiologi
– Geografi
– Kerja Sosial
– Komunikasi Media
– Linguistik
– Psikologi
– Sains Pembangunan
– Sains Politik

 

 1. Sarjanamuda Sastera dengan Kepujian

 

– Pengajian Bahasa Inggeris
– Pengajian Bahasa Melayu
– Persuratan Melayu
– Sejarah


FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN
 1. Sarjanamuda Ekonomi dengan Kepujian
 2. Sarjanamuda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian
 3. Sarjanamuda Keusahawanan dan Inovasi dengan Kepujian
 4. Sarjanamuda Perakaunan dengan Kepujian

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM Sarjanamuda Pengajian Islam dengan Kepujian

– Pengajian Arab dan Tamadun Islam
– Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah
– Pengajian Dakwah dan Kepimpinan
– Syariah
– Usuluddin dan Falsafah