Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

Logistic and Administration Unit

Mrs. Mastura Tumar


Mr. Muhd. Hakimi Maarop


Mr. Mohd Alif Mohd Saleh


Mrs. Roshasmiza Mohd Fauzi


Mr. Azhari Abd. Wahab


Mr. Shaifull Bhari Mohd. Ariff