Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

Senate Unit

Mrs. Jumriah Nunurung

Head of Senate Unit, Head of Logistic and Administration Unit

  • In charge of Senate and Academic Senate Committee (JKAS) meeting management
  • In charge of logistics and administration and finance

Mrs. Roslinda Basiran@Basir

Secretariat for:

  • Academic Planning and Development Committee meeting (JPPA)
  • Jawatankuasa Hadiah dan Pingat
  • Senate and Academic Senate Committee (JKAS) meeting (technical)

Mr. Muhamad Faiz Mohd Zawawi

  • Secretariat for Academic Senate Committee (JKAS) meeting

Ms. Siti Nur Athirah binti Ismail

  • Assists in preparing paperwork for Senate meeting