Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

Senate Unit

Mrs. Rohana Tan

Head of Senate Unit


Mrs. Pauziyah Abd. Hamid

  • Assists in preparing paperwork for Academic Senate Committee meeting

Undergraduate - Faculty of Education


Mrs. Roslinda Basiran@Basir

Secretariat for:

  • Academic Planning and Development Committee meeting (JPPA)
  • Jawatankuasa Hadiah dan Pingat
  • Senate and Academic Senate Committee (JKAS) meeting (technical)

Ms. Siti Nur Athirah binti Ismail

  • Secretary to Mrs. Rohana Tan