Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

Student Admission Unit

Mr. Mohd Azmi Mahat @ Kasim

  • +603 - 8911 8466
  • azmi9542@ukm.edu.my

Head of Admission Unit (Undergraduate)

In charge of student admission for undergraduate level

Head of Quality Assurance


Ms. Suhaida Abd Rahman

Head of Admission Unit (Postgraduate)

In charge of student admission for postgraduate studies


Mrs. Norsaidatullaily Hj Ali

Undergraduate

Student admission


Mr. Hafizalazmie Harun

Postgraduate

Student admission


Mr. Mohammad Adli Awalludin

Undergraduate

Student admission