Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

Student Admission Unit

Mr. Mohd Azmi Mahat @ Kasim

  • +603 8911 8027
  • azmi9542@ukm.edu.my

Head of Admission Unit (Undergraduate)

In charge of student admission for undergraduate level

Head of Quality Assurance


Mrs. Latifah Kasmuri

Head of Admission Unit (Postgraduate)

  • In charge of student admission for postgraduate studies
  • In charge of data and statistics of student

Mrs. Norsaidatullaily Hj Ali

Undergraduate

Student admission


Mr. Hafizalazmie Harun

Student admission (Postgraduate)

Postgraduate (Registration and Examination):

  • UKM-GSB Graduate School of Business
  • Institute of Islam Hadhari (HADHARI)

Mr. Muhammad Zamri Ismail

Assists in student admission (Undergraduate)

 


Mr. Mohammad Adli Awalludin

Assists in student admission (Undergraduate)