Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK

Senior Assistant Registrar N44

Mrs. Syuhada Nur Ab Rahman

Head of Examination Unit (Undergraduate)

In charge of examination and graduation matters, examination timetable and disciplinary offense involving examination.


Mrs. Jumriah Nunurung

Head of Senate Unit

  • In charge of Senate, Academic Senate Committee (JKAS) and Academic Planning & Development Committee (JPPA) meeting management

Head of Logistic and Administration Unit

  • In charge of logistics, administration and finance

Ms. Suhaida Abd Rahman

Head of Registration and Examination Unit (Postgraduate)