Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Sains Angkasa, Institut Perubahan Iklim

Apakah kemudahan penyelidikan yang terdapat di ANGKASA?

Antara kemudahan yang terdapat di ANGKASA ialah Stesen GPS, GPS Ionospheric Scintillation & TEC Monitor (GISTM), Magnetic Data Acquisition System (MAGDAS), VLF AWESOME Monitor, Real-Time UKM Automatic Weather System, Teleskop 12″ dan Anechoic Chamber.

Translate »