Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Sains Angkasa

Geran Antarabangsa

No.Nama Projek / Project NamePenyelidik Utama / Main ResearcherTarikh Mula / Start DateTarikh Tamat / End DatePembiaya / Financier
1.The study of solar activities for space weather application through radio astronomyMohammad Tariqul Islam30/09/201101/08/2013
2.Low-latitude electrodynamics and equatorial spread F (ESF) using GNU Radio Beacon Receiver (GRBR)Mardina Abdullah1 Sept 201201/08/2017SRI International
3.The Design and Development of Dual Band Reflector AntennaMohammad Tariqul Islam1 Jan 201231/07/2015
4.Construction Of Anechoic ChamberMohammad Tariqul Islam18/02/201117/02/2016National Defense Academy, Japan
5.Development of Transabdominal Fetal Oxygen Saturation Measurement System using NI LabVIEW and NI CompactRIO TechnologyGan Kok Beng1 July 2011 31/05/2013National Instrument (NI)
6.The Horyu-IV - S- Band Antenna - Japanese University Micro/Nano/Pico-satellite Mohammad Tariqul Islam01/09/201330/09/2016
7.Nanosatellite Environment Test StandardizationMohammad Tariqul Islam01/09/201131/08/2013
Translate »