Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Sains Angkasa

Felo Bersekutu

Prof. Dr. Mahamod Ismail


Prof. Dr. Norbahiah Misran


Prof. Dr. Mohammad Tariqul Islam


Prof. Madya Dr. Rosadah Abdul Majid


Prof. Madya Ir. Dr. Mandeep Singh Jit singh

Google Scholar


Dr. Gan Kok Beng


Dr. Kalaivani Chellappan


Hilmi Sanusi


Translate »