Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Sains Angkasa

Kakitangan Pelaksana

Noridawaty Mat Daud


Siti Aminah Bahari


Muhamad Roszaini Roslan


Nurul Hajijah Hair


Mohd Azlan Shah Jaafar


Siti Aisyah Mohamed


Mohd Sayuti Che Hamid


Mohd Zaki Md. Kalyubi


Translate »