Contact Us

EDITOR IN CHIEF

Prof. Dr. Khairuddin Omar

PHONE NUMBER

+6 03 - 8921 6089 / 6089

E-MAIL

apjitm@ukm.edu.my

Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat

Universiti Kebangsaan malaysia, 43600 Bangi, Selangor, Malaysia