Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Bidang Kajian dan Aktiviti PPMAM

 

Bidang Kajian

Penyelidikan manuskrip Alam Melayu merangkumi, tetapi tidak terhad kepada bidang-bidang berikut:

 • Ilmu Sains & Teknologi Alam Melayu
 • Perubatan ( Kitab Tib)
 • Bahasa, Linguistik dan Budaya alam Melayu
 • Sastera Sejarah Alam Melayu
 • Hikayat-Hikayat Melayu
 • Sastera Kitab yang meliputi pelbagai bidang agama seperti falsafah, aqidah, syariah, tafsir, hadis, akhlak tasawuf, nahu, saraf, dan lain-lain
 • Seni meliputi pelbagai bidang seperti seni bina, seni bela diri,seni anyam, seni ukir, dan lain-lain
 • Warkah Raja-raja Melayu
 • Seni hias manuskrip Alam Melayu
 • Puisi Melayu Tradisional

 

Aktiviti

 1. Siri Wacana Manuskrip/Naskah Melayu
 2. Bengkel Penyelidikan Manuskrip Melayu
 3. Transliterasi Manuskrip Melayu
 4. Penerbitan hasil kajian Manuskrip Melayu
 5. Kajian Lapangan
 6. Pendigitalan & Dokumentasi Manuskrip Melayu
 7. Pembinaan Koleksi Pusat Sumber
 8. Jualan Kertas Kerja dan Cenderamata