Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Bidang Pengajian

Penyelidikan merupakan aktiviti utama institut. Antara empat bidang tujahan penyelidikan yang diberi perhatian adalah:

1) Bahasa, Persuratan Melayu dan Lingub_persuratanistik

 

2) Pembinaan Falsafah dan Epistemologi b_epistemologiMelayu

 

 1. Metodologi Penyelidikan & Pendokumentasian Tradisi Lisan
 2. Kajian Filologi
 3. Kajian Sastera Lisan
 4. Kajian Sastera Moden
 5. Kajian Manuskrip dan Karya KItab
 6. Kajian Linguistik di Alam Melayu
 1. Teori Pembinaan Bangsa
 2. Metafizik dan dan Pemikiran Saintifik Dunia Melayu
 3. Teori Persekitaran, Hunian dan Lingkungan Hidup Melayu
 4. Transformasi Ekonomi, Sosial dan Budaya Pesisiran Melayu
 5. Pensejarahan Alam Melayu

3) Arkeologi , Sejarah dan Budaya Melayub_arkeologi

4) Sains dan Teknologi Alam Melayub_sainsTeknologi

 1. Arkeologi, Sejarah Budaya dan Tamadun
 2. Konservasi Tapak Bersejarah dan Bangunan Bersejarah
 3. Warisan Budaya Alam Melayu
 1. Teknologi Seni Bina Melayu
 2. Teknologi Pakaian Alam Melayu
 3. Falsafah Sains Alam Melayu

Setiap tujahan, felo penyelidik utama dilantik sebagai ketua dan merangkap sebagai koordinator untuk semua penyelidikan dan aktiviti berkaitan.

 • Mod Pengajian: Penyelidikan sahaja
 • Bentuk Pendaftaran: Sepenuh &  Separuh Masa