Language

Language

Google Translator

Disclaimer Third Language Translation

Please note that the page which will be displayed later after translations have been made is an automatic computer translation. The odds that the content will differ from the original cannot be avoided. We are not responsible on any damage or wrong information which might occur from the contents which has been translated. Official content is only at the original page which is in English or Malay.

INSTITUTE OF THE MALAY WORLD AND CIVILISATION

Graduate Doctoral Research List

BILNO. MATRIKNAMA PELAJARMod PengajianTahun KonvoWarganegaraNama penyeliaTajuk tesis
89P49262Abd Rahman Bin IsmailSeparuh Masa2015Malaysia(PU) – Prof. Emeritus Dato’ Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul RahmanIlmu Kependekaran Melayu Di
88P56183Abdullah SulaimanSepenuh Masa2015Indonesia(PEN) – Prof. Datuk Dr. Jamaluddin Md. Jahi
(AJK) – Prof. Madya Dr. Muhammad Rizal Bin Razman
(AJK) – Dr. Abdul Basir Bin Mohamad
Penglibatan Perbankan Konvensional dan Syariah Ke Arah Pembangunan Mapan Di Pekanbaru, Riau, Indonesia.
87P51931Fairuzah Binti BasriSepenuh Masa2015Malaysia(PEN) – Prof. Dr. Nor Hashimah Jalaluddin
(AJK) – Prof. Madya Dr. Mohd Syukri Yeoh AbdullaH
(AJK) – Prof. Madya Dr. Hajah Salmah Bin Ahmad
Manuskrip " Umdat Al-Muhtajin Ila Suluk Maslak Al-Mufradin : Analisis Dan Pentahkikan
86P62799Maman Abdul Majid BinfasSepenuh Masa2015Indonesia(PU) – Prof. Madya Dr. Mohd Syukri Yeoh Abdullah
(PK) – Dr. Ahmad Munawar Ismail
Budaya Pengelolaan Pendidikan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama(NU) di Indonesia.
85P62792Muhlis HadrawiSepenuh Masa2015IndonesiaPEN) – Prof. Madya Dr. Mohd Syukri Yeoh Abdullah
(AJK) – Prof. Dr. Ding Choo Ming
(AJK) – Dr. Rahilah Omar
Kedatangan Dan Integrasi Orang Melayu Di Sulawesi Selatan Sekitar Abad XV-XVII Berdasarkan Lontara
84P46969Nor Azlah Sham Binti RambelySepenuh Masa2015Malaysia(PU) – Prof. Dato’ Dr. Teo Kok SeongPembentukan Kerakyatan Dan Kewarganegaraan Malaysia (1946-1957) Serta Impaknya
83P65120Remmy Anak GedatSepenuh Masa2015Malaysia(PU) – Prof. Madya Dr. Chong Shin
(PK) – Prof. Dato’ Dr. Teo Kok Seong
Mengkaji Penggunaan Bahasa Melayu Tak Formal Dari Aspek Peluasan Makna Dan Kata Pinjaman
82P62123Ros Mahwati Binti Ahmad ZakariaSeparuh Masa2015Malaysia(PU) – Prof. Madya Dr. Zuliskandar Ramli
(PK) – Prof. Emeritus Dato’ Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman
Penjilidan Kulit Manuskrip Al-Quran Pantai Timur Sebelum Abad Ke-21 Masihi : Kepandaian Dan Harta Intelektual Tempatan
81P62798Samruhaizad Binti Samian @ SamionSeparuh Masa2015Malaysia(PU) – Prof. Datuk Dr. Jamaluddin Md. Jahi
(PK) – Dr. Azahan Awang
Kualiti Hidup Masyarakat Pinggir Bandar Di Daerah Hulu Langat, Selangor
80P45837Yunus Bin Sauman @ SabinSepenuh Masa2015Malaysia(PU) – Prof. Emeritus Dato’ Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul RahmanTradisi Pengebumian Keransa Kayu Balak Di Sabah Dari Perspektif Etnoarkeologi
79P51926Ali YusriSepenuh Masa2014Indonesia(PU) – Prof. Datuk Dr. Jamaluddin Md. Jahi
(PK) – Dr. Azahan Awang
Kesan Reformasi Indonesia Terhadap Pentadbiran Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Riau
78P57878Aziz bin UjangSeparuh Masa2014Malaysia(PEN) – Prof. Datuk Dr. Jamaluddin Md. Jahi
(AJK) – Prof. Madya Dr. Kadaruddin Aiyub
(AJK) – Prof. Madya Dr. Kadir Arifin
Kesedaran Generasi Muda Terhadap Patriotisme Dan Perpaduan Nasional Di Malaysia
77P54168EmrizalSepenuh Masa2014Indonesia(PU) – Prof. Datuk Dr. Jamaluddin Md. Jahi
(PK) – Prof. Madya Dr. Muhammad Rizal bin Razman
Pembuktian Jenayah Persekitaran
76P51924Hasmawati Abdul KadirSepenuh Masa2014Indonesia(PU) – Prof. Dato’ Dr. Teo Kok Seong
(PK) – Prof. Madya Dr. Chong Shin
Analisis Kata Kerja Bahasa Jerman dan Bahasa Indonesia (Satu Analisis Kontrastif)
75P51992Hesti AsriwandariSepenuh Masa2014IndonesiaPU) – Prof. Datuk Dr. Jamaluddin Md. JahiAnalisis Kestukturan Dan Budaya Pada Masyarakat Berpotensi Konflik Di Kawasan Taman Nasional TESSO Nilo Provinsi Riau
74P56185Khamis bin MohamadSepenuh Masa2014Malaysia(PU) – Prof. Emeritus Dato’ Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman
(PK) – Prof. Dr. Abdul Latif Samian
Keris: Satu Analisis Falsafah, Kejuruteraan Pembuatan & Kemistikan
73P51921KiswantoSepenuh Masa2014Indonesia(PU) – Prof. Datuk Dr. Jamaluddin Md. JahiPengaruh Gaya Kepimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Perilaku Dan Prestasi Pekerja Jabatan Kesihatan Kota PekanBaru Riau, Indonesia
72P43906Melor Fauzita binti Md. YusoffSepenuh Masa2014Malaysia(PU) – Dr. Zawiyah Baba
(PK) – Prof. Dato’ Dr. Teo Kok Seong
Kesantunan Bahasa Dalam Pengurusan : Satu Analisis Dokumen- Dokumen Rasmi.
71P43255Mohd Hairy IbrahimSepenuh Masa2014Malaysia(PU) – Prof. Datuk Dr. Jamaluddin Md. Jahi
(PK) – Prof. Emeritus Dato’ Dr. Abdul Samad bin Abd Hadi
Pembandaran, Perubahan Atmosfera Bandar Dan Persepsi Manusia Di Bandar raya Ipoh, Perak
70P54175Mustafa bin AhmadSepenuh Masa2014Malaysia(PU) – Prof. Madya Dr. Mohamad Zain MusaPolitik Kelantan Zaman Barisan Nasional (1974-1990)
69P59721Sayyid Buhar Musal KassimSepenuh Masa2014Malaysia(PU) – Prof. Madya Dr. Mohd Syukri Yeoh AbdullahInvisible Feelings of Muslim Converts Through Rohaniah Equilibrium of Al-Quranic Paradigm
68P44201Susi Fitria DewiSepenuh Masa2014IndonesiaPU) – Prof. Datuk Dr. Jamaluddin Md. JahiKonflik Sempadan Nagari di Sumatera Barat (Kajian Kes Nagari Sumpur dan Bungo Tanjung)
67P51886Swis TantoroSepenuh Masa2014Indonesia(PU) – Prof. Datuk Dr. Jamaluddin Md. JahiPembasmian Kemiskinan Melalui Proses Pembahagian Beras Miskin Di Bandar PekanBaru Riau, Indonesia
66P51902Tri Sukirno PutroSepenuh Masa2014Indonesia(PU) – Prof. Datuk Dr. Jamaluddin Md. Jahi
(PK) – Prof. Dr. Abdul Latif Samian
Pelaksanaan Autonomi Daerah di Provinsi Riau
65P51923YoserizalSepenuh Masa2014Indonesia(PU) – Prof. Datuk Dr. Jamaluddin Md. JahiRespon Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Prilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) dan Masyrakat Pesisir Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi, Riau Indonesia
64P51887Zaili RusliSepenuh Masa2014Indonesia(PU) – Prof. Datuk Dr. Jamaluddin Md. JahiProgram Pemerkasan Masyarakat Miskin Di Bandar PekanBaru Propinsi Riau
63Abdul Manap bin MahmudMalaysiaProfil Tumbuhan di Dalam Hutan UiTM Sabah Kampus Kota Kinabalu, Sabah.
62Abdul Rahman bin IsmailMalaysiaIlmu Kependekaran Melayu di Malaysia.
61Abdullah SulaimanIndonesiaPerbandingan Undang-undang Syari’ah dan Sivil di Indonesia Terhadap Impak Pembangunan Habitat Manusia: Kajian Kes – di Pekanbaru-Riau.
60Akmaliza binti AbdullahMalaysiaAlam Dalam Pandangan Hidup orang Melayu Abad ke 19 Masihi Menerusi Karya-kerya Raja Ali Haji, Sheikh Ahmad Al-Fatani dan Abdullah Munsyi.
59Al-Amril bin OthmanPentadbiran Tun Abdul Razak dan Krisis Perkauman ke Krisis Kepimpinan 1976-1999.
58Ali YusriIndonesiaKesan Reformasi Indonesia Terhadap Pentadbiran Pemerintah Kawasan Kepulauan Riau (1997-2004).
57Andi Agus SalimIndonesia
56ArdieansyahIndonesiaKonflik-konflik Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Pada Kawasan Hutan Konservasi Harimau Sumatera: Kajian Kes di Hutan Senepis Propinsi Riau, Indonesia.
55Aziz bin UjangMalaysiaKesedaran dan Pengaruh Persekitiran Dalam Kalangan Generasi Muda Dari Sudut Patriotik, Politik, Sosial Budaya dan Perpanduan.
54Chalid SahuriIndonesiaBirokrasi Pelayanan Publik: Kasus Pelayanan Kartu Identitas di Kota Pekanbaru Riau Indonesia.
53EmrizalIndonesiaPolisi Jenayah Dalam Menangani Perbuatan Jenayah Persekitaran: Kajian Kes Perusakan Hutan.
52Eric Ronald AlfredRiver dan Railway Ports of Peninsular Malaysia.
51Faizurah Bt. Hj. BasriMalaysiaManuskrip `Umdat al-muhtajin ila suluk maslak al-mufridin: Satu Analisi dan Tahkik.
50Hasmawati Abdul KadirIndonesiaAnalisis Verba Dalam Bahasa Jerman dan Bahasa Indonesia : Satu Analisis Kontrastif.
49Hazwani binti Che Ab. RahmanMalaysia
48Hesti AsriwandariIndonesiaPotensi Integrasi Pada Komunitas Urban.
47Jamaliah binti IsninMalaysiaPembangunan Pakej Pembelajaran Bahasa Melayu Berbentuk Komputer (PBMBK) Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Kepada Penutur Asing di ATMA.
46Javad BabapiriIranStudy of Ceramics and Other Artifacts of Pari Hill Iran During Prehistory and Protohistory.
45Kamaruzzaman bin Haji AyobMalaysiaPulau Kalumpang Dari Perspektif Arkeologi
44Karl Ronald AnderbeckUSALanguage Ecology on the Frontier of the Malay World (Melawi River Basin, West Kalimantan, Indonesia).
43Khalid bin JusohMalaysiaKompetensi Kepimpinan Penghulu/Penggawa di Negeri Johor. Satu Kajian Mengenai Sejarah Keberkesanan Kepimpinan di Negeri Johor Tahun 1800-2000.
42Khamis Bin MohamadMalaysiaKeris: Satu Analisis Pemikiran Kejuruteraan Melayu.
41KiswantoIndonesiaReformasi Kinerja (Performance) Organisasi Publik Di Riau: Satu Kajian Kes.
40Liza Marziana binti Mohammad NohMalaysiaThe Influenced of Malay Culture on Arts Appreciation in Malaysia.
39Maman Abdul Majid BinfasIndonesiaBudaya Pengelolaan Pendidikan Muhammadiyah dan Nahdalatul Ulama: Suatu Analisis Kebijakan di Indonesia.
38Melor Fauzita bt. Md. YusoffMalaysiaKesantunan Berbahasa Dalam Pengurusan: Satu Aanalisis Dokumen Rasmi.
37Mohd Fairus bin Ahmad FuziMalaysiaDe-Islamisasi : Tunpuan Terhadap Gejala Minoriti Seksual di Malaysia.
36Mohd Hairy B. IbrahimMalaysiaPerubahan Atmosfera Bandar dan Kesannya Terhadap Manusia di Ipoh, Perak.
35Mohd Rohaizat bin Abdul WahabMalaysia
34Mohd Syuja bin SaedinMalaysiaTuntutan Hak Demokrasi Pendidikan Dalam Kalangan Pentadbir Sekolah Agama di Malaysia.
33Mohd Zaki bin DaudMalaysia
32Muhammad Saeri bin SimonIndonesiaKerjasama Keselamatan di Kawasan Selat Melaka Antara Indonesia Malaysia.
31Muhlis HadrawiIndonesiaIntegrasi dan Peranan Orang Melayu di Sulawesi Selatan pada Abad XVI-XVII: Kajian Berdasarkan Naskah Lontara.
30Mustafa bin AhmadMalaysiaPolitik Kelantan Zaman Barisan Nasional (1974-1990).
29Noor Aisyah binti MokhtarMalaysiaKesahihan Kewujudan Tamadun, Peradaban dan Tokoh-tokoh Kesultanan Melayu Melaka Melalui Pembuktian Manuskrip Serta Catatan Sejarah, Bukti Arkeologi dan Senibina.
28Noor Azian bt. Ab. RahmanMalaysia
27Noor Hafiza IsmailMalaysia
26Nor Azaruddin Husni bin Hj. NuruddinMalaysiaFalsafah Dalam Membangunkan Teknologi: Hakikat Kejadian.
25Nor Azlah Sham binti RambleyMalaysiaSejarah Pembentukan Kerakyatan Malaysia 1946-1969.
24Nor Fadzilah binti Abdul HamidMalaysiaProgram Kitar Semula Yang Mempengaruhi Kesedaran, Sikap dan Amalan Kita Semula Isi Rumah.
23Nur Asyikin bin HamdanMalaysia
22Rashid bin HamatMalaysia
21Remmy GedatMenelusuri Keterikatan Bahasa-bahasa Borneo Barat: Kajian Perbandingan Antara Bahasa Dayak, Bahasa Iban dan Dialek Melayu Sarawak.
20Ros Mahwati bin Ahmad ZakariaMalaysiaSejarah Penjilidan Manuskrip Al-Qur’an Pantai timur Semenanjung Malaysia Sebelum Abad ke 20 Masihi: Bahan, Teknik dan Hiasan.
19Rusli ZainalIndonesiaPengaruh Habitat Manusia Terhadap Lingkungan dan Langkah-langkah Manajemennya di Propinsi Riau-Indonesia.
18Saadiah binti Ma’alipMalaysiaFenomena Kebahasaan (Vitaliti Bahasa) Masyarakat Orang Asli Suku Che Wong
17Sabariah binti SulaimanMalaysiaPenelitian Sistem Tulisan Jawi dan Analisis Pemikiran Melayu Dalam Manuskrip Kitab Kuning atau Kesusteraan Tradisional Melayu Sekitar Tahun 1700 M.
15Sayyid Buhar Musal KassimMalaysiaInvisible Feelings of New Muslim Converts.
14Shamsul Aizuwani bin NawiMalaysia
13Siew Chang YeeMalaysiaMasyarakat Cina Dalam Pembetukan Negara Bangsa 1946-1976.
12Siti Rohana binti OmarMalaysiaFaktor Pengkomersian Hasil Penyelidikan Teknologi Hijau.
11Susi Fitria DewiIndonesiaKonflik Dalam Pemerintahan Negeri: Kajian Kes Konflik Tanah Ulayat Negeri di Sumatera Barat.
10Swis TantoroIndonesiaKemiskinan Perkotaaan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Indoensia; Analisis dan Alternatif Pemecahannya.
9Tengku Intan Suzila Tengku SharifMalaysiaA Grammer of Batek HEP
8Titi FarhanahIndonesiaKepengarangan Sastera Kitab Fath- Al-Rahman Karya Zakariya Al-Ansari.
7Tri Joko WaluyoIndonesiaDinamika Partai Politik Pada Masyarakat Pedesaan: di Kelurahan Air Tiris, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Riau.
6Tri Sukirno PutroIndonesiaPelaksanaan Autonomi Daerah di Provinsi Riau.
5YoserizalIndonesiaKajian Tentang Sistem Sosial Ekonomi, Budaya dan Demografi Masyarakat Pesisir Dalam Upaya Perubatan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, Indonesia.
4Yunus bin Sauman @ SabinMalaysiaKajian Terhadap Keranda Kayu Balak di Sabah dari Perspektif Arkeologi.
3Zahirah binti HarunMalaysiaTembikar Melayu Tradisi Sayong, Mambong dan Ulu Tembeling: Satu Analisa Perbandingan Bahan, Motif dan Teknik.
2Zaili RusliIndonesiaAnalisa Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Usaha Ekonmi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) di Kota Pekanbaru.
1Zarina binti MuhammadMalaysiaKerangka Keilmuan Dalam Pandangan Raja Ali Haji (1809-1872).