Programs Offered

Program Ijazah Sarjana Persuratan dan Doktor Falsafah yang di tawarkan adalah melalui mod penyelidikan sahaja.

STRUKTUR PROGRAM

Pengajian yang ditawarkan adalah berasaskan semua penyelidikan berlatarbelakangkan ijazah pertama. Pelajar perlu lulus bahasa pada tahun pertama jika tidak mendapat pengecualian.

Kelayakan

Ijazah Sarjanamuda/Sarjana yang ditauliahkan oleh UKM dalam bidang berkaitan atau mana-mana kelayakan yang setaraf dengannya.


TEMPOH PENGAJIAN

Sarjana

  • Sepenuh masa – 2 hingga 6 semester
  • Separuh masa – 4 hingga 8¬†semester

Doktor Falsafah

  • Sepenuh masa – 6 hingga 12 semester
  • Separuh masa – 8 hingga 14 semester

CARA MEMOHON

ATMA  mempelawa permohonan untuk mengikut program pengajian siswazah sarjana persuratan atau doktor falsafah. Permohonan boleh dibuat melalui sistem Guest (http://guest.ukm.my/). Sistem permohonan ini adalah ditadbir oleh Pusat Pengurusan Akademik Siswazah (PPA) yang boleh dihubungi di talian 03-8911 8455/8453/8389/8425 dan laman sesawang mereka ialah (www.ukm.my/akademik)