Language

Bahasa

Penterjemah Google

  Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

  Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

  INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

  Kepakaran

  Prof. Madya Dr. Azimah Hussin

  • Felo Penyelidik Bersekutu
  • haqqim@ukm.edu.my

  Pengkhususan

  Prof. Dr. Supyan Hussin

  • Pengarah ATMA
  • 603-8921 5254
  • pghatma@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pendidikan Bahasa dan Teknologi

  Prof. Madya Dr. Zuliskandar Ramli

  • Timbalan Pengarah, Felo Penyelidik Kanan
  • 603-8921 3694, 6012 2996725
  • ziskandar2109@gmail.com

  Pengkhususan
  Arkeologi, Sains Arkeologi dan Warisan

  Prof. Dr. Ungku Maimunah Mohd. Tahir

  • Felo Penyelidik Utama
  • 603-8921 5302
  • ungkumaimunah@yahoo.com

  Pengkhususan
  Kritikan Sastera; Teori Sastera; Teori Kritikan; Sastera Bandingan

  Prof. Dr. A. Latif Hj. Samian

  • Felo Penyelidik Utama
  • 603-89213215
  • abdlatif@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Falsafah Sains Matematik & Falsafah Bandingan

  Prof. Madya Dr. Asyaari Muhammad

  • Felo Penyelidik Kanan
  • 603-89215542
  • asyaari@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Arkeologi, Arkeologi Maritim

  Prof. Madya Dr. Mohd Syukri Yeoh bin Abdullah

  • Felo Penyelidik Kanan
  • 603-89213225
  • syukri@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Sejarah Pemikiran dan Dakwah Alam Melayu

  Prof. Madya Dr. Chong Shin

  • Felo Penyelidik Kanan
  • 603-89213695
  • chong@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Linguistik, Sosiolinguistik dan Dialektologi

  Prof. Madya Dr. Nor Zalina Harun

  • Felo Penyelidik Kanan
  • 603-8921 5305
  • nzalina@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Landscape Architecture, Urban Conservation, Environment and Behaviours in Urban Design Studies

  Dr. Mohd Faizal Musa (Faisal Tehrani)

  • Felo Penyelidik
  • 603-8921 3494
  • mfaizalmusa@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Hak Asasi Manusia, Sastera Bandingan, Penulisan Kreatif, Kajian Filem dan Teater.

  Dr. Junaini Kasdan

  • Felo Penyelidik
  • 603-8921 3557
  • junaini@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Linguistik Terapan (Terminologi dan Leksikografi), Filologi Melayu

  Dr. Mohamad Nasrin Mohamad Nasir

  • Felo Penyelidik
  • 603-8921 3696
  • mnasrin@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Manuskrip dan Epistemologi

  Athi Sivan a/l Mariappan

  • Felo Penyelidik
  • 603 - 89213694
  • athisivan@gmail.com

  Pengkhususan
  Sosiologi Sastera dan Mobiliti Sosial