Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Kepakaran

Prof. Dr. Supyan Hussin

 • Pengarah ATMA
 • 603-8921 5254
 • pghatma@ukm.edu.my

Pengkhususan
Pendidikan Bahasa dan Teknologi

Prof. Madya Dr. Zuliskandar Ramli

 • Timbalan Pengarah, Felo Penyelidik Kanan
 • 603-8921 3694, 6012 2996725
 • ziskandar2109@gmail.com

Pengkhususan
Arkeologi, Sains Arkeologi dan Warisan

Prof. Emeritus Dato’ Dr. Nik Hassan Shuhaimi Nik Abd. Rahman

 • Felo Penyelidik Utama
 • 603 - 89215289
 • nahas@ukm.edu.my

Pengkhususan
Archaeology and Pre Islamic Malay Culture and Civilizations

Prof. Dr. Ungku Maimunah Mohd. Tahir

 • Felo Penyelidik Utama
 • 603-8921 5302
 • ungkumaimunah@yahoo.com

Pengkhususan
Kritikan Sastera; Teori Sastera; Teori Kritikan; Sastera Bandingan

Prof. Dr. A. Latif Hj. Samian

 • Felo Penyelidik Utama
 • 603-89213215
 • abdlatif@ukm.edu.my

Pengkhususan
Falsafah Sains Matematik & Falsafah Bandingan

Prof. Dato’ Dr. Teo Kok Seong

 • Felo Penyelidik Utama Bersama
 • teokok@ukm.edu.my

Pengkhususan
Ethnolinguistics; Linguistic Anthropology; Peranakan Phenomenon; Nation Building; National Unity and Integration

Prof. Dr. James Thomas Collins

 • Felo Penyelidik Utama Bersama
 • jtcukm@yahoo.com

Pengkhususan
Linguistics; Languages of Maluku and Kalimantan; Malay Dialectology in Southeast Asia

Prof. Madya Dr. Asyaari Muhammad

 • Felo Penyelidik Kanan
 • 603-89215542
 • asyaari@ukm.edu.my

Pengkhususan
Arkeologi, Arkeologi Maritim

Prof. Madya Dr. Mohd Syukri Yeoh bin Abdullah

 • Felo Penyelidik Kanan
 • 603-89213225
 • syukri@ukm.edu.my

Pengkhususan
Sejarah Pemikiran dan Dakwah Alam Melayu

Prof. Madya Dr. Chong Shin

 • Felo Penyelidik Kanan
 • 603-89213695
 • chong@ukm.edu.my

Pengkhususan
Linguistik, Sosiolinguistik dan Dialektologi

Prof. Madya Dr. Nor Zalina Harun

 • Felo Penyelidik Kanan
 • 603-8921 5305
 • nzalina@ukm.edu.my

Pengkhususan
Landscape Architecture, Urban Conservation, Environment and Behaviours in Urban Design Studies

Dr. Mohd Faizal Musa (Faisal Tehrani)

 • Felo Penyelidik
 • 603-8921 3494
 • mfaizalmusa@ukm.edu.my

Pengkhususan
Hak Asasi Manusia, Sastera Bandingan, Penulisan Kreatif, Kajian Filem dan Teater.

Dr. Junaini Kasdan

 • Felo Penyelidik
 • 603-8921 3557
 • junaini@ukm.edu.my

Pengkhususan
Linguistik Terapan (Terminologi dan Leksikografi), Filologi Melayu

Dr. Mohamad Nasrin Mohamad Nasir

 • Felo Penyelidik
 • 603-8921 3696
 • mnasrin@ukm.edu.my

Pengkhususan
Manuskrip dan Epistemologi

Dr. Ros Mahwati Ahmad Zakaria

 • Felo Penyelidik
 • 603 – 8921 5822
 • rosmahwati@ukm.edu.my

Pengkhususan

Prof. Madya Dr. Azimah Hussin

 • Felo Penyelidik Bersekutu
 • haqqim@ukm.edu.my

Pengkhususan