Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Kepakaran

Prof. Madya Dr. Azimah Hussin

 • Felo Penyelidik Bersekutu
 • haqqim@ukm.edu.my

Pengkhususan

Prof. Dr. Supyan Hussin

 • Pengarah ATMA
 • 603-8921 5254
 • pghatma@ukm.edu.my

Pengkhususan
Pendidikan Bahasa dan Teknologi

Prof. Madya Dr. Zuliskandar Ramli

 • Timbalan Pengarah, Felo Penyelidik Kanan
 • 603-8921 3694, 6012 2996725
 • ziskandar2109@gmail.com

Pengkhususan
Arkeologi, Sains Arkeologi dan Warisan

Prof. Dr. Ungku Maimunah Mohd. Tahir

 • Felo Penyelidik Utama
 • 603-8921 5302
 • ungkumaimunah@yahoo.com

Pengkhususan
Kritikan Sastera; Teori Sastera; Teori Kritikan; Sastera Bandingan

Prof. Dr. A. Latif Hj. Samian

 • Felo Penyelidik Utama
 • 603-89213215
 • abdlatif@ukm.edu.my

Pengkhususan
Falsafah Sains Matematik & Falsafah Bandingan

Prof. Madya Dr. Asyaari Muhammad

 • Felo Penyelidik Kanan
 • 603-89215542
 • asyaari@ukm.edu.my

Pengkhususan
Arkeologi, Arkeologi Maritim

Prof. Madya Dr. Mohd Syukri Yeoh bin Abdullah

 • Felo Penyelidik Kanan
 • 603-89213225
 • syukri@ukm.edu.my

Pengkhususan
Sejarah Pemikiran dan Dakwah Alam Melayu

Prof. Madya Dr. Chong Shin

 • Felo Penyelidik Kanan
 • 603-89213695
 • chong@ukm.edu.my

Pengkhususan
Linguistik, Sosiolinguistik dan Dialektologi

Prof. Madya Dr. Nor Zalina Harun

 • Felo Penyelidik Kanan
 • 603-8921 5305
 • nzalina@ukm.edu.my

Pengkhususan
Landscape Architecture, Urban Conservation, Environment and Behaviours in Urban Design Studies

Dr. Mohd Faizal Musa (Faisal Tehrani)

 • Felo Penyelidik
 • 603-8921 3494
 • mfaizalmusa@ukm.edu.my

Pengkhususan
Hak Asasi Manusia, Sastera Bandingan, Penulisan Kreatif, Kajian Filem dan Teater.

Dr. Junaini Kasdan

 • Felo Penyelidik
 • 603-8921 3557
 • junaini@ukm.edu.my

Pengkhususan
Linguistik Terapan (Terminologi dan Leksikografi), Filologi Melayu

Dr. Mohamad Nasrin Mohamad Nasir

 • Felo Penyelidik
 • 603-8921 3696
 • mnasrin@ukm.edu.my

Pengkhususan
Manuskrip dan Epistemologi

Athi Sivan a/l Mariappan

 • Felo Penyelidik
 • 603 - 89213694
 • athisivan@gmail.com

Pengkhususan
Sosiologi Sastera dan Mobiliti Sosial