Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Prof. Dr. Ungku Maimunah Mohd. Tahir

Emel: ungkumaimunah@yahoo.com Telefon: 603-8921 5302

Jawatan Semasa: Felo Penyelidik Utama

Pengkhususan: Kritikan Sastera; Teori Sastera; Teori Kritikan; Sastera Bandingan

Biografi:

Kelayakan

  • Ph. D, The Australian National University
  • M.A, University of Leeds, United Kingdom
  • B. A Hons, University Malaya

Bidang Penyelidikan
Kritikan Sastera; Teori Sastera; Teori Kritikan; Sastera Bandingan