Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Prof. Dr. Ungku Maimunah Mohd. Tahir

Emel: ungkumaimunah@yahoo.com Telefon: 603-8921 5302

Jawatan Semasa: Felo Penyelidik Utama

Pengkhususan: Kritikan Sastera; Teori Sastera; Teori Kritikan; Sastera Bandingan

Biografi:

Kelayakan

 • Ph. D, The Australian National University
 • M.A, University of Leeds, United Kingdom
 • B. A Hons, University Malaya

Bidang Penyelidikan
Kritikan Sastera; Teori Sastera; Teori Kritikan; Sastera Bandingan

Research/Consultation/Expansion

Kedudukan Ilmu Dalam Kesusasteraan: Teori dan Praktis

Penerbitan Jurnal

 1. Ungku Maimunah Mohd Tahir. 2002. Swimming against the tide: a comparison of three protagonists. Malay Literture, 17(4): 429-435
 2. Ungku Maimunah Mohd Tahir. 2003. Pemberontakan oleh Jong Chian Lai: Satu Pandangan dari perspektif pascakolonialisme. Pangsura.

Buku

 1. Ungku Maimunah Mohd Tahir. 2009. Dinamika Pemikiran Sastera Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
 2. Mohd. Affandi Hassan, Ungku Maimunah Mohd Tahir & Mohd Zariat Abdul Rani (pnyt.). 2008. Gagasan Persuratan Baru: Pengenalan dan Penerapan. Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu.
 3. Ungku Maimunah Mohd Tahir. 2007. Malay Studies Lectures 2005-2006. Wellington: Victoria University of Wellington
 4. Ungku Maimunah Mohd Tahir. 2007. Kritikan sastera Melayu antara cerita dengan ilmu. Bangi: Universti Kebangsaan Malaysia.

Artikel dalam Antologi/Bab dalam Buku

 1. Ungku Maimunah Mohd Tahir. 2008. Gender Relations in A. Samad Said's Langit Petang. Dalam Mohd Affandi Hassan et. al. Gagasan Persuratan Baru: Pengenalan dan Penerapan. Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu.
 2. Mohd. Zariat Abdul Rani dan Ungku Maimunah Mohd. Tahir. 2008. The Appropriation of Narrative Space in Hikayat Faridah Hanom by Syed Sheikh Al-Hadi and Pujangga by Mohd. Affandi Hassan: A Comparative Analysis. Dalam Mohd Affandi Hassan et. al. Gagasan Persuratan Baru: Pengenalan dan Penerapan. Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu.
 3. Ungku Maimunah Mohd Tahir. 2008. Jalur Sinar di Celah Daun dan The Color Purple: Perbandingan Tema Wanita. Dalam Rosnah Baharudin & Mawar Shafei. Zaharah Nawawi dalam Esei dan Kritikan, Bangi: UKM
 4. Ungku Maimunah Mohd Tahir. 2008. Tema Wanita dalam Novel Anugerah Zaharah Nawawi. Dalam Rosnah Baharudin & Mawar Shafei. Zaharah Nawawi dalam Esei dan Kritikan, Bangi: UKM
 5. Ungku Maimunah Mohd Tahir. 2008. Wanita dan Politik dalam Novel Anugerah oleh Zaharah Nawawi. Dalam Rosnah Baharudin & Mawar Shafei. Zaharah Nawawi dalam Esei dan Kritikan, Bangi: UKM
 6. Ungku Maimunah Mohd Tahir. 2008. Lorong Midaq oleh Naguib Mahfouz: Satu Penilaian Menurut Gagasan "Persuratan Baru" Janaan Mohd. Affandi Hassan. Dalam Mohd Affandi Hassan et. al. Gagasan Persuratan Baru: Pengenalan dan Penerapan, Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu.
 7. Ungku Maimunah Mohd Tahir. Salam Maria: Satu analisis Teks Berdasarkan Persuratan Baru. Dalam Kalthum Ibrahim et.al. Dunia Dalam Wacana: Intrepretasi dan Realiti, Kuala Lumpur: Longman

Anugerah

 1. Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2004-2005, Kategori Esei/Kritikan/Kajian Sastera. (Dihadiahkan pada tahun 2008. Pengumumannya dalam Berita Minggu, Ahad, 27 Julai 2008). Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka.
 2. Hadiah Karya Kencana, 2003 (Kategori Sastera). Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka
 3. Hadiah Karya Kencana, 2000 (Kategori Sastera). Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka
 4. Hadiah Sastera Darul Takzim, 1999 (Kategori Esei dan Tulisan Kritikan). Anjuran Kerajaan Negeri Johor Darul Takzim.
 5. Hadiah Sastera Darul Takzim, 1996 (Kategori Esei dan Tulisan Kritikan). Anjuran Kerajaan Negeri Johor Darul Takzim.
 6. Hadiah Perkhidmatan Terpuji, 1994, UKM

Geran Penyelidikan

 1. UKM-GUP-TKS-08-07-292 - Kedudukan ilmu dalam kesusasteraan: Teori dan Praktis, 1/1/2008-31/12/2009,(60,000.00)
 2. UKM-SK-04-FRGS0109-2010 - Gender dalam sastera: menilai semula pemahaman hubungan, 15/03/2010-14/09/2012, (48,000.00)