Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Galeri

Gallery Cover

Siri Wacana ATMA: Sejarah & Budaya Etnik Banjar di Malaysia

Tarikh: 10/09/2019
Foto oleh: En. Zulhairi Midon

Gallery Cover

Wacana ATMA: Manuskrip Melayu- Hikayat Raja Pasai: Satu Penafsiran Baru

Tarikh: 05/09/2019
Foto oleh: En. Zulhairi Midon

Gallery Cover

Bengkel Google Classroom

Tarikh: 28/08/2019
Foto oleh: En. Zulhairi Midon

Gallery Cover

Kolokium Bersama PETARI 2019

Tarikh: 25/07/2019
Foto oleh: En. Zulhairi Midon

Gallery Cover

Pembentangan Kursus Intensif Kemahiran Bahasa Melayu, ATMA

Tarikh: 16/07/2019
Foto oleh: En. Zulhairi Midon