Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Galeri

Gallery Cover

Siri Wacana ATMA- Syair Burung Medium Pendidikan untuk Anak-Anak

Tarikh: 06/09/2018
Foto oleh: En. Zulhairi Midon

Gallery Cover

Siri Wacana ATMA- Persenjataan Alam Melayu: Sejarah, Warisan & Budaya

Tarikh: 03/09/2018
Foto oleh: En. Zulhairi Midon

Gallery Cover

Siri Wacana ATMA- Nilai Bahasa Melayu di China: Antara Keperluan dan Tuntutan

Tarikh: 28/08/2018
Foto oleh: En. Zulhairi Midon

Gallery Cover

Sanggar Buku ATMA- Miftahul Malayu: Sejarah Islam Alam Melayu

Tarikh: 07/08/2018
Foto oleh: En. Zulhairi Midon