Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Galeri

Gallery Cover

Jamuan raya ATMA 2019 1440H

Tarikh: 18/07/2019
Foto oleh: En. Zulhairi Midon

Gallery Cover

Siri Wacana ATMA- Seni Silat Melayu: Per Seni Silat Kuntau Tekpi Malaysia

Tarikh: 28/04/2019
Foto oleh: En. Zulhairi Midon

Gallery Cover

Sanggar Buku ATMA: HANAFI, Biografi, Wajah, Kata Berseni

Tarikh: 24/04/2019
Foto oleh: En. Zulhairi Midon

Gallery Cover

Siri Wacana ATMA: Seni, Budaya & Warisan Nusantara

Tarikh: 22/04/2019
Foto oleh: En. Zulhairi Midon

Gallery Cover

Siri Wacana ATMA: Seni Figuratif & Isu Sosial dari Perspektif Alam Melayu

Tarikh: 28/03/2019
Foto oleh: En. Zulhairi Midon

Gallery Cover

Bengkel Merungkai Kaedah Penyelidikan: Struktur, Fungsi & Tertib

Tarikh: 05/04/2019
Foto oleh: En. Zulhairi Midon