Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Kongres Budaya 2017

Tarikh: 15/04/2017 |  Foto oleh:  |  Kembali ke Indeks

YAB. Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia telah merasmikan Kongres Budaya 2017 di DECTAR UKM. Di majlis ini juga, Y.Bhg.Tan Sri Dato' Seri Utama Dr. Rais Yatim selaku Penasihat Sosio-Budaya Kerajaan Malaysia telah membentangkan 7 Resolusi Kongres Budaya 2017.