Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Lawatan Kerja dan Perbincangan Kerjasama Antara Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) dan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP)

Tarikh: 04/07/2017 |  Foto oleh: Mohd Hafiz Md Hussin |  Kembali ke Indeks