Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Pembangunan modal insan mengenai sifat Allah s.w.t yang Maha Pengampun (al-Ghafur)

Tarikh: 07/07/2017 |  Foto oleh:  |  Kembali ke Indeks

Bertempat di bilik Wacana ATMA yang disampaikan oleh Cik Suhaini Md. Noor