Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

PMI Siri Jumaat 8 September 2017

Tarikh: 08/09/2017 |  Foto oleh:  |  Kembali ke Indeks

Pembangunan Modal Insan
Siri Jumaat 8 September 2017 bertajuk ISO900, SOP dalam Islam oleh Prof. Dr. Supyan Hussin.
"Sedikit pengorbanan bakal menghasilkan kecemerlangan dalam kualiti kerja"