Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Siri Wacana Cendekiawan ATMA 2017: Apakah Kuala Lumpur dibuka oleh Yap Ah Loy?

Tarikh:  |  Foto oleh:  |  Kembali ke Indeks

Tempat : Bilik Senat, Bangunan Canselori UKM
Oleh: Dato’ Ar. Haji Hajeedar Abdul Majid dan Prof. Emeritus Tan Sri Dato’ Dr. Khoo Kay Kim

Sinopsis
Sejarah mengenai Kuala Lumpur telah ditulis oleh pelbagai pihak: penjajah, ahli sejarah berpendidikan barat, dan ahli sejarah berpendidikan tempatan. Malah ada juga penulisan mengenainya dalam kalangan orang awam yang menjadi waris kepada penduduk asal Kuala Lumpur sebelum Yap Ah Loy muncul di Tanah Melayu. Banyak tulisan rencana dan buku sejarah yang memaparkan bahawa Yap Ah Loy membuka Kuala Lumpur. Sejauh manakah kebenarannya? Apakah penulisan sejarah oleh orang Inggeris mengenai sejarah Kuala Lumpur bersandarkan kepada kepentingan tertentu suatu masa dahulu? Apakah penulisan dalam buku sejarah yang digunakan di sekolah dan institusi pengajian tinggi hanyalah terjemahan dari buku sejarah yang ditulis oleh Inggeris? Wacana ini akan mengupas secara ilmiah sejarah pembukaan Kuala Lumpur yang memungkinkan generasi hari ini perlu nyah-belajar (unlearn), belajar semula (relearn) dan belajar (learn) mengenai sejarah pembukaan Kuala Lumpur. Natijah dari wacana ini diharapkan wujudnya usaha penyelidikan khusus bagi menulis semula sejarah pembukaan Kuala Lumpur.