Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Wacana ATMA: Kaligram ‘Singa Ali’ di Asia Tenggara

Tarikh:  |  Foto oleh:  |  Kembali ke Indeks

Oleh Dr. Farouk Yahya, Ashmolean Museum, University of Oxford
Masa: 10.00 Pagi bertempat di Bilik Wacana ATMA

Abstrak:
Sejak abad kelima belas, imej singa di dalam bentuk kaligram (teks yang dibentuk sebagai imej) boleh ditemui di sekitar dunia Islam terutamanya di Iran, Turki dan India. Imej ini biasanya dikaitkan dengan Saidina Ali bin Abi Talib dan oleh itu ia selalunya dirujuk sebagai ‘Singa Ali’. Di Asia Tenggara, kaligram berbentuk singa boleh dijumpai di atas pelbagai jenis media seperti manuskrip, ukiran kayu dan tekstil. Namun singa bukan spesies asli di Asia Tenggara, dan oleh kerana itu kaligram ini sebaliknya sering dirujuk sebagai ‘Harimau Ali’ ataupun ‘Macan Ali’. Setakat ini dua jenis kaligram ini telah dikenal pasti di Asia Tenggara. Jenis yang pertama amat popular di Cirebon di Jawa Barat, manakala jenis yang kedua sering dijumpai di Kelantan dan Patani di pantai timur Semenanjung Tanah Melayu. Kertas kerja ini akan membincangkan kedua-dua jenis kaligram ini di dalam konteks penggunaan kaligram dan azimat di Asia Tenggara.

Biodata Dr. Farouk Yahya
Dr. Farouk Yahya kini bertugas sebagai Leverhulme Research Assistant – Islamic Art and Culture di Ashmolean Museum, University of Oxford. Beliau memiliki kelulusan Ijazah Sarjana (MA) and Doktor Falsafah (PhD) dari School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London di dalam bidang sejarah seni. Buku-buku beliau adalah The Arts of Southeast Asia from the SOAS Collections (Pulau Pinang: Areca Books, 2017) dan Magic And Divination in Malay Illustrated Manuscripts (Leiden: Brill, 2016).