Language

Bahasa

Penterjemah Google

  Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

  Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

  INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

  Kepakaran Akademik

  Prof. Dr. Supyan Hussin

  Pengarah ATMA
   603-8921 5254
   pghatma@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Pendidikan Bahasa dan Teknologi


  Prof. Madya Dr. Zuliskandar Ramli

  Timbalan Pengarah, Felo Penyelidik Kanan
   603-8921 3694, 6012 2996725
   ziskandar2109@gmail.com

  Pengkhususan
  Arkeologi, Sains Arkeologi dan Warisan


  Prof. Dr. Ungku Maimunah Mohd. Tahir

  Felo Penyelidik Utama
   603-8921 5302
   ungkumaimunah@yahoo.com

  Pengkhususan
  Kritikan Sastera; Teori Sastera; Teori Kritikan; Sastera Bandingan


  Prof. Dr. A. Latif Hj. Samian

  Felo Penyelidik Utama
   603-89213215
   abdlatif@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Falsafah Sains Matematik & Falsafah Bandingan


  Prof. Madya Dr. Asyaari Muhammad

  Felo Penyelidik Kanan
   603-89215542
   asyaari@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Arkeologi, Arkeologi Maritim


  Prof. Madya Dr. Mohd Syukri Yeoh bin Abdullah

  Felo Penyelidik Kanan
   603-89213225
   syukri@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Sejarah Pemikiran dan Dakwah Alam Melayu


  Prof. Madya Dr. Chong Shin

  Felo Penyelidik Kanan
   603-89213695
   chong@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Linguistik, Sosiolinguistik dan Dialektologi


  Prof. Madya Dr. Nor Zalina Harun

  Felo Penyelidik Kanan
   603-8921 5305
   nzalina@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Landscape Architecture, Urban Conservation, Environment and Behaviours in Urban Design Studies


  Dr. Mohd Faizal Musa (Faisal Tehrani)

  Felo Penyelidik
   603-8921 3494
   mfaizalmusa@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Hak Asasi Manusia, Sastera Bandingan, Penulisan Kreatif, Kajian Filem dan Teater.


  Dr. Junaini Kasdan

  Felo Penyelidik
   603-8921 3557
   junaini@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Linguistik Terapan (Terminologi dan Leksikografi), Filologi Melayu


  Dr. Mohamad Nasrin Mohamad Nasir

  Felo Penyelidik
   603-8921 3696
   mnasrin@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Manuskrip dan Epistemologi


  Athi Sivan a/l Mariappan

  Felo Penyelidik
   603 – 89213694
   athisivan@gmail.com

  Pengkhususan
  Sosiologi Sastera dan Mobiliti Sosial


  Prof. Madya Dr. Nazri Muslim

  Felo Penyelidik Bersekutu
  nazrim@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Kajian Etnik, Sosiologi Perlembagaan dan Pengurusan Kualiti


  Prof. Madya Dr. Azimah Hussin

  Felo Penyelidik Bersekutu
  haqqim@ukm.edu.my


  Dr. Hamdzun Haron

  Felo Penyelidik Bersekutu
  hh@ukm.edu.my

  Pengkhususan
  Seni Tampak


  Dr. Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad

  Felo Penyelidik Bersekutu
  suzail@ukm.edu.my