Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Kepakaran Akademik

 

Prof. Dr. Supyan Hussin

Pengarah ATMA
 603-8921 5254
 pghatma@ukm.edu.my

Pengkhususan
Pendidikan Bahasa dan Teknologi


Prof. Madya Dr. Zuliskandar Ramli

Timbalan Pengarah, Felo Penyelidik Kanan
 603-8921 3694, 6012 2996725
 ziskandar2109@gmail.com

Pengkhususan
Arkeologi, Sains Arkeologi dan Warisan


Prof. Dr. Ungku Maimunah Mohd. Tahir

Felo Penyelidik Utama
 603-8921 5302
 ungkumaimunah@yahoo.com

Pengkhususan
Kritikan Sastera; Teori Sastera; Teori Kritikan; Sastera Bandingan


Prof. Dr. A. Latif Hj. Samian

Felo Penyelidik Utama
 603-89213215
 abdlatif@ukm.edu.my

Pengkhususan
Falsafah Sains Matematik & Falsafah Bandingan


Prof. Madya Dr. Asyaari Muhammad

Felo Penyelidik Kanan
 603-89215542
 asyaari@ukm.edu.my

Pengkhususan
Arkeologi, Arkeologi Maritim


Prof. Madya Dr. Mohd Syukri Yeoh bin Abdullah

Felo Penyelidik Kanan
 603-89213225
 syukri@ukm.edu.my

Pengkhususan
Sejarah Pemikiran dan Dakwah Alam Melayu


Prof. Madya Dr. Chong Shin

Felo Penyelidik Kanan
 603-89213695
 chong@ukm.edu.my

Pengkhususan
Linguistik, Sosiolinguistik dan Dialektologi


Prof. Madya Dr. Nor Zalina Harun

Felo Penyelidik Kanan
 603-8921 5305
 nzalina@ukm.edu.my

Pengkhususan
Landscape Architecture, Urban Conservation, Environment and Behaviours in Urban Design Studies


Dr. Mohd Faizal Musa (Faisal Tehrani)

Felo Penyelidik
 603-8921 3494
 mfaizalmusa@ukm.edu.my

Pengkhususan
Hak Asasi Manusia, Sastera Bandingan, Penulisan Kreatif, Kajian Filem dan Teater.


Dr. Junaini Kasdan

Felo Penyelidik
 603-8921 3557
 junaini@ukm.edu.my

Pengkhususan
Linguistik Terapan (Terminologi dan Leksikografi), Filologi Melayu


Dr. Mohamad Nasrin Mohamad Nasir

Felo Penyelidik
 603-8921 3696
 mnasrin@ukm.edu.my

Pengkhususan
Manuskrip dan Epistemologi


Dr. Ros Mahwati Ahmad Zakaria

Felo Penyelidik
 603 – 8921 5822
rosmahwati@ukm.edu.my

Pengkhususan


Athi Sivan a/l Mariappan

Felo Penyelidik
 603 – 89213694
 athisivan@gmail.com

Pengkhususan
Sosiologi Sastera dan Mobiliti Sosial


Prof. Madya Dr. Nazri Muslim

Felo Penyelidik Bersekutu
nazrim@ukm.edu.my

Pengkhususan
Kajian Etnik, Sosiologi Perlembagaan dan Pengurusan Kualiti


Prof. Madya Dr. Azimah Hussin

Felo Penyelidik Bersekutu
haqqim@ukm.edu.my


Dr. Hamdzun Haron

Felo Penyelidik Bersekutu
hh@ukm.edu.my

Pengkhususan
Seni Tampak


Dr. Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad

Felo Penyelidik Bersekutu
suzail@ukm.edu.my