Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Arkib Berita

Siri Wacana Cendekiawan ATMA- Flora & Fauna dalam Etno-Sains Perubatan Alam Melayu

Sinopsis Sebelum wujudnya sains perubatan,  setiap komuniti kaum atau etnik mempunyai korpus ilmu kearifan tempatan mengenai bahan  flora dan fauna yang digunakan bagi menangani pelbagai

Hari Keusahawanan Mini ATMA- September 2018

Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) akan menganjurkan Hari Keusahawanan Mini ATMA pada: Tarikh: 27 September 2018 | Khamis Tempat: Perkarangan Tempat Letak Kereta ATMA

Siri Wacana ATMA- Syair Burung Medium Pendidikan untuk Anak-Anak

“Syair Unggas Bersoal-Jawab sebagai ajaran agama untuk anak” terdapat banyak versi, baik dalam bentuk naskah mahupun litografi. Syair Burung memenuhi satu fungsi besar sastera Islam

Siri Wacana ATMA- Persenjataan Alam Melayu: Sejarah, Warisan & Budaya

Sinopsis Di dalam Alam Melayu terdapat pelbagai senjata yang dihasilkan dan digunakan oleh orang Melayu. Tetapi Keris merupakan satu senjata yang paling popular dan dikaitkan

Siri Wacana ATMA- Nilai Bahasa Melayu di China: Antara Keperluan dan Tuntutan

Sinopsis China mempunyai mencecah 2,879 buah universiti dan kolej (tidak termasuk Hong Kong dan Makau) yang menawarkan sarjana muda, sarjana dan ijazah kedoktoran. China kini

Wacana ATMA- Darah, Bekam & Urut dari Perspektif Etno-Sains Perubatan Alam Melayu

Sinopsis Perkataan Latin “sains” bermaksud ilmu. Sebelum sains moden menguasai ilmu perubatan moden, setiap masyarakat dari pelbagai etnik mempunyai ilmu dan kaedah pengubatan atau rawatan