Language

Bahasa

Penterjemah Google

  Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

  Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

  INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

  Arkib Berita

  Siri Wacana Cendekiawan ATMA: Konflik Antara Keperluan & Kemahuan: Sekolah Kebangsaan & Sekolah Vernakular dalam Pembangunan Negara Bangsa di Alam Melayu

  Sinopis Isu sekolah aliran bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar dan sekolah aliran bahasa ibunda di sekolah vernakular seperti bahasa Cina (Mandarin) dan bahasa Tamil bukanlah

  Persidangan Siswazah Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu 2018 (PERSIPMAM)

  Siswazah yang telah/ sedang mengkaji manuskrip Alam Melayu dijemput untuk sama-sama berkongsi pengalaman dalam penyelidikan yang dijalankan dalam persidangan PERSIPMAM 2018. Maklumat lanjut: Tel: 6038921

  Siri Wacana ATMA: Sukarkah Baca Al-Quran di Alam Melayu?

  Siri Wacana ATMA: Sukarkah baca Al-Quran di Alam Melayu? Perkongsian Kaedah Tahfiz Tionghua dan Kaedah Haraki Sinopsis Belajar membaca Al Quran sering dianggap sukar oleh

  Seminar Tajwid Santai Kaedah Haraki

  Sinopsis Ramai pelajar Kaedah Haraki yang boleh membaca al-Quran dengan tajwid yang betul walaupun mereka sendiri tak tahu nama hukum Tajwid? Dalam Kaedah Haraki, kita

  Siri Wacana ATMA: Konsep Pensejarahan Melayu Melalui Penelitian Manuskrip Alam Melayu

  Pusat Penyelidikan Manuskrip Melayu, ATMA akan menganjurkan Siri Wacana ATMA: Manuskrip Melayu bertajuk Konsep Pensejarahan Melayu Melalui Penelitian Manuskrip Alam Melayu. Masuk adalah percuma dan

  Kursus Asas Filologi & Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu

  Pusat Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu (PPMAM), ATMA UKM akan menganjurkan Kursus Asas Filologi bagi mendekati golongan profesional dengan kepakaran yang ada di UKM, khususnya di

  Siri Wacana Cendekiawan ATMA: Dari Dasar Bumiputera ke Transformasi 50: Apa Sudah Jadi & Apa Akan Jadi Dengan Ekonomi Orang Melayu?

  Sinopsis Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pembangunan Negara (DPN) dianggap pada umumnya sebagai “Dasar Bumiputera”. Terminologi “Dasar Bumiputera” adalah tidak formal tetapi tetap digunakan

  Siri Wacana Cendekiawan ATMA: AhlilLah dari Perspektif Sufi Iran

  Masuk adalah percuma. Semua dijemput hadir.