Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Arkib Berita

Siri Wacana Cendekiawan ATMA: Pengalaman Mengkaji Hikayat Syamsul Anuar Karya Raja Aisyah Sulaiman

Bulan Bahasa Kebangsaan (BBK) telah dilancarkan pada tahun 2009, walaupun nama asalnya dikenali sebagai Bulan Bahasa dan Sastera Negara (BBSN) yang dilancarkan oleh oleh YAB

Seminar Antarabangsa ke-10 Ekologi, Habitat Manusia & Perubahan Persekitaran di Alam Melayu

Pihak ATMA amat berbesar hati mengundang para pengkaji, ahli akademik, para pelajar siswazah, dan pencinta warisan persekitaran Alam Melayu untuk menghantar kertas kerja untuk dibentangkan

Siri Wacana Cendekiawan ATMA: Bitaranya Teori Kepimpinan Malayonesia dalam Bahasa Melayu berbanding dengan Bahasa Inggeris

Sukacita di maklumkan bahawa Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM akan mengadakan Wacana Ilmiah dengan perincian seperti berikut: Tarikh : 16 Oktober 2017 /

Siri Wacana ATMA: Seni Silat Melayu dan Majlis Pelancaran Buku Silat Cekak Silat Akademik

Sukacita di maklumkan bahawa Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM akan mengadakan Siri Wacana bertajuk Seni Silat Melayu dan Majlis Pelancaran Buku Silat Cekak

Siri Wacana Cendekiawan ATMA: “Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu: Apakah Ia Sekadar Tanam Tebu Di Bibir Mulut?”

Sukacita di maklumkan bahawa Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM akan mengadakan Wacana Ilmiah dengan perincian seperti berikut: Tarikh : 10 Oktober 2017 /

Wacana Manuskrip AhlilLah Alam Melayu Siri 6/ 2017

Sukacita dimaklumkan Pusat Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu (PPMAM), Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) UKM, dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Sembilan dan Jabatan Mufti Negeri

Wacana ATMA: Pantun Akal Budi Melayu

Tajuk: Pantun Akal Budi Melayu : Seni Tradisi Lisan dalam persembahan Tarikh: 2 Okt 2017 Tempat: Bilik Majlis, Bangunan Canselori Oleh: – Tuan Hj Djamal

Hari Keusahawanan Mini ATMA 2/2017

Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) akan menganjurkan Hari Keusahawanan Mini ATMA pada: Tarikh: 26 September 2017 Tempat: Perkarangan Tempat Letak Kereta ATMA Masa:  jam

Bengkel Bulanan Manuskrip AhlilLah Alam Melayu – September 2017

Tajuk Syarahan: Syarah Manuskrip Kitab Tajjaliat Ibn Arabi Oleh: Shaykh Rohimuddin Nawawi Al-Banten Tarikh : 14 September 2017 Masa : 9.30 – 11.30 Malam Tempat :