Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Arkib Berita

Siri Wacana Cendekiawan ATMA: Mitos Melayu Malas- Penilaian Semula Pemikiran Syed Hussein Alatas & Realiti Hari Ini

Sinopsis Sejak selepas Pilihanraya Umum ke 14 tahun ini, kita mendengar banyak kali ungkapan “Melayu Malas” dihamburkan setiap minggu di sekeliling kita. Mengapa ini terjadi?

Siri Wacana ATMA: Memulihara Kehebatan Kelelakian dari Perspektif Etno-Sains Perubatan Melayu

Sinopsis Sebelum sains dan perubatan alopati diperkenalkan kepada masyarakat moden hari ini, setiap komuniti tradisional dari pelbagai etnik mempunyai kaedah mencegah penyakit dan merawat penyakit