Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Arkib Berita

Seminar Antarabangsa Ke-8 Arkeologi, Sejarah, Bahasa dan Budaya di Alam Melayu

  Seminar Antarabangsa Ke-8 Arkeologi, Sejarah, Bahasa dan Budaya ini merupakan seminar yang diadakan untuk kali kelapan dan tujuan utama adalah untuk mengumpulkan hasil penyelidikan

Seminar Antarabangsa Susastera, Bahasa Dan Budaya Nusantara (Sutera) 2019

Seminar Antarabangsa Susastera, Bahasa Dan Budaya Nusantara (Sutera) 2019 ini dianjurkan oleh Pusat Bahasa Antarabangsa, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) dengan kerjasama Institut Alam dan Tamadun

Bengkel Tatacara dan Penulisan Sorotan Kepustakaan untuk Tesis

  Menjalankan sorotan kepustakaan adalah salah satu pra-syarat bagi sesuatu kertas cadangan kajian sebelum kajian dijalankan. Jika tatacara sorotan kepustakaan dijalankan dengan betul dan teliti,