Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Arkib Berita

Seminar Antarabangsa Ke-8 Arkeologi, Sejarah, Bahasa dan Budaya di Alam Melayu

  Seminar Antarabangsa Ke-8 Arkeologi, Sejarah, Bahasa dan Budaya ini merupakan seminar yang diadakan untuk kali kelapan dan tujuan utama adalah untuk mengumpulkan hasil penyelidikan

Seminar Antarabangsa Susastera, Bahasa Dan Budaya Nusantara (Sutera) 2019

Seminar Antarabangsa Susastera, Bahasa Dan Budaya Nusantara (Sutera) 2019 ini dianjurkan oleh Pusat Bahasa Antarabangsa, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) dengan kerjasama Institut Alam dan Tamadun

Siri Wacana ATMA- Seni Silat Melayu: Persatuan Silat Chekak Silat Papan Sekeping Malaysia & Majlis Konvokesyen PSCSPSM

  Sinopsis ATMA terus beriltizam bagi meneruskan usaha pendokumentasian bahan seni silat Melayu untuk Data Raya dalam Portal Malaycivilization.com.my. Kini telah terhimpun 6 video wacana

Siri Wacana Cendekiawan ATMA- Melayu di Filipina: Sejarah, Budaya & Warisan

Sinopsis Filipina terdiri dari pulau-pulau yang berada di Pentas Sunda yang memenuhi ruang Malay Archipelago atau Melayu Nusantara. Sebelum adanya negara Filipinan, pulau-pulau di kawasan