Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Arkib Berita

Siri Wacana ATMA: Seni Figuratif & Isu Sosial dari Perspektif Alam Melayu

Sinopsis Lakaran, lukisan, lontaran cat, percikan warna air, sapuan dan hayunan berus, secara bersahaja mahupun secara teliti dan rapi, yg akhirnya memberi sesuatu wajah, samada

Bicara Persada UKM: Di Sebalik “Pulang”-Menelusuri Kebitaraan Diaspora Melayu

  Bicara Persada Bicara Persada UKM adalah satu platform yang membicarakan isu-isu nasional yang menjadi kepentingan negara samada dari perspektif kebangsaan mahu pun antarabangsa. Ini