Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Arkib Berita

Seni Silat Melayu: Falsafah, Ilmu dan Amalan Seni Silat Kegayungan Sri Sukma Sakti

Sinopsis: Seni Silat Melayu adalah salah satu perlambangan Akal Budi Melayu yang di dalamnya mencerminkan falsafah, pemikiran, perlakuan, emosi dan gaya hidup orang Melayu di

Panglima Awang: Pengalaman Transformasi dari naskhah sastera sejarah ke teater bangsawan

Sukacita di maklumkan bahawa Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM akan mengadakan Siri Wacana Cendekiawan ATMA bertajuk Panglima Awang: Pengalaman Transformasi dari naskah sastera

Seminar Antarabangsa ke-10 Ekologi, Habitat Manusia & Perubahan Persekitaran di Alam Melayu

Pihak ATMA amat berbesar hati mengundang para pengkaji, ahli akademik, para pelajar siswazah, dan pencinta warisan persekitaran Alam Melayu untuk menghantar kertas kerja untuk dibentangkan

Siri Wacana ATMA: Seni Silat Melayu. Falsafah & Keilmuan Seni Gayung Fatani

Sukacita di maklumkan bahawa Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM akan mengadakan Siri Wacana ATMA bertajuk Seni Silat Melayu: Falsafah & Keilmuan Seni Gayung

Majlis Pengiktirafan Penyelia dan Pemakaian Jubah Graduan ATMA 2017

Majlis Pengiktirafan Penyelia dan Pemakaian Jubah Graduan ATMA 2017  Tarikh: 27 Oktober 2017 (Jumaat) Masa: 3.00 petang Tempat: Bilik Wacana ATMA Jamuan Meraikan Graduan Doktor Falsafah ATMA 2017

Wacana Cendekiawan ATMA Kesarjanaan Rusia dan Pengajian Alam Melayu

Sinopsis: Bahasa Melayu bukan lagi asing kepada masyarakat Rusia selepas Perang Dunia ke 2. Terdapat kursus Pengajian Bahasa Melayu telah ditawarkan di dua institusi di

Siri Wacana Cendekiawan ATMA: Pengalaman Mengkaji Hikayat Syamsul Anuar Karya Raja Aisyah Sulaiman

Bulan Bahasa Kebangsaan (BBK) telah dilancarkan pada tahun 2009, walaupun nama asalnya dikenali sebagai Bulan Bahasa dan Sastera Negara (BBSN) yang dilancarkan oleh oleh YAB

Siri Wacana Cendekiawan ATMA: Bitaranya Teori Kepimpinan Malayonesia dalam Bahasa Melayu berbanding dengan Bahasa Inggeris

Sukacita di maklumkan bahawa Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM akan mengadakan Wacana Ilmiah dengan perincian seperti berikut: Tarikh : 16 Oktober 2017 /

Siri Wacana ATMA: Seni Silat Melayu dan Majlis Pelancaran Buku Silat Cekak Silat Akademik

Sukacita di maklumkan bahawa Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM akan mengadakan Siri Wacana bertajuk Seni Silat Melayu dan Majlis Pelancaran Buku Silat Cekak