Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Arkib Berita

Siri Wacana ATMA: Seni Figuratif & Isu Sosial dari Perspektif Alam Melayu

Sinopsis Lakaran, lukisan, lontaran cat, percikan warna air, sapuan dan hayunan berus, secara bersahaja mahupun secara teliti dan rapi, yg akhirnya memberi sesuatu wajah, samada

Bicara Persada UKM: Di Sebalik “Pulang”-Menelusuri Kebitaraan Diaspora Melayu

  Bicara Persada Bicara Persada UKM adalah satu platform yang membicarakan isu-isu nasional yang menjadi kepentingan negara samada dari perspektif kebangsaan mahu pun antarabangsa. Ini

Siri Wacana ATMA- Seni Silat Melayu: Persatuan Silat Chekak Silat Papan Sekeping Malaysia & Majlis Konvokesyen PSCSPSM

  Sinopsis ATMA terus beriltizam bagi meneruskan usaha pendokumentasian bahan seni silat Melayu untuk Data Raya dalam Portal Malaycivilization.com.my. Kini telah terhimpun 6 video wacana

Siri Wacana Cendekiawan ATMA- Melayu di Filipina: Sejarah, Budaya & Warisan

Sinopsis Filipina terdiri dari pulau-pulau yang berada di Pentas Sunda yang memenuhi ruang Malay Archipelago atau Melayu Nusantara. Sebelum adanya negara Filipinan, pulau-pulau di kawasan