Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Arkib Berita

Siri Wacana Cendekiawan ATMA: Konflik Identiti Diri, Kerakyatan & Negara Bangsa Dalam TN50

Sinopsis Identiti diri, kerakyatan, dan negara bangsa adalah suatu yang kompleks dalam negara ini. Apakah identiti diri tidak boleh dipisahkan dari identiti kerakyatan dan identiti

Siri Wacana ATMA: Manuskrip Melayu: Penemuan Terbaru Mengenai Peranan Bahasa-Bahasa Asia Tengah di Era Awal Asia Tenggara

Pusat Penyelidikan Manuskrip Melayu, ATMA akan menganjurkan Siri Wacana ATMA: Manuskrip Melayu bertajuk Penemuan Terbaru Mengenai Peranan Bahasa-Bahasa Asia Tengah di Era Awal Asia Tenggara.

Siri Wacana ATMA: Kuasa Raja-Raja Melayu: Antara Perlembagaan dan Warisan dalam Rangka TN50

  Sinopsis Malaysia adalah sebuah negara berbilang kaum, budaya dan agama tetapi didokongi oleh kehadiran Raja-Raja Melayu manakala Islam menjadi agama Persekutuan. Persoalan mengenai kesetiaan

Siri Wacana Cendekiawan ATMA: Konflik Antara Keperluan & Kemahuan: Sekolah Kebangsaan & Sekolah Vernakular dalam Pembangunan Negara Bangsa di Alam Melayu

Sinopis Isu sekolah aliran bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar dan sekolah aliran bahasa ibunda di sekolah vernakular seperti bahasa Cina (Mandarin) dan bahasa Tamil bukanlah

Siri Wacana ATMA: Sukarkah Baca Al-Quran di Alam Melayu?

Siri Wacana ATMA: Sukarkah baca Al-Quran di Alam Melayu? Perkongsian Kaedah Tahfiz Tionghua dan Kaedah Haraki Sinopsis Belajar membaca Al Quran sering dianggap sukar oleh

Seminar Tajwid Santai Kaedah Haraki

Sinopsis Ramai pelajar Kaedah Haraki yang boleh membaca al-Quran dengan tajwid yang betul walaupun mereka sendiri tak tahu nama hukum Tajwid? Dalam Kaedah Haraki, kita

Siri Wacana ATMA: Konsep Pensejarahan Melayu Melalui Penelitian Manuskrip Alam Melayu

Pusat Penyelidikan Manuskrip Melayu, ATMA akan menganjurkan Siri Wacana ATMA: Manuskrip Melayu bertajuk Konsep Pensejarahan Melayu Melalui Penelitian Manuskrip Alam Melayu. Masuk adalah percuma dan

Kursus Asas Filologi & Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu

Pusat Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu (PPMAM), ATMA UKM akan menganjurkan Kursus Asas Filologi bagi mendekati golongan profesional dengan kepakaran yang ada di UKM, khususnya di

Siri Wacana Cendekiawan ATMA: Dari Dasar Bumiputera ke Transformasi 50: Apa Sudah Jadi & Apa Akan Jadi Dengan Ekonomi Orang Melayu?

Sinopsis Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pembangunan Negara (DPN) dianggap pada umumnya sebagai “Dasar Bumiputera”. Terminologi “Dasar Bumiputera” adalah tidak formal tetapi tetap digunakan