Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Arkib Berita

Kursus Asas Filologi & Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu

Pusat Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu (PPMAM), ATMA UKM akan menganjurkan Kursus Asas Filologi bagi mendekati golongan profesional dengan kepakaran yang ada di UKM, khususnya di

Siri Wacana Cendekiawan ATMA: Dari Dasar Bumiputera ke Transformasi 50: Apa Sudah Jadi & Apa Akan Jadi Dengan Ekonomi Orang Melayu?

Sinopsis Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pembangunan Negara (DPN) dianggap pada umumnya sebagai “Dasar Bumiputera”. Terminologi “Dasar Bumiputera” adalah tidak formal tetapi tetap digunakan

Siri Wacana Cendekiawan ATMA: AhlilLah dari Perspektif Sufi Iran

Masuk adalah percuma. Semua dijemput hadir.

Siri Wacana Cendekiawan ATMA: Status Sekolah Tahfiz dalam Pendidikan Negara: Di mana & Ke mana Akhirnya?

Sinopsis Pendidikan Islam di Alam Melayu telah bermula serentak dengan kedatangan agama Islam ke Tanah Melayu. Ia telah mengubah cara hidup orang-orang Melayu dengan world

Mengapa Puisi di Zaman yang Prosaik? Peranan dan Masa Depan Puisi dalam Sebuah Tamadun

Sukacita di maklumkan bahawa Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM akan mengadakan Siri Wacana Cendekiawan ATMA bertajuk Mengapa Puisi di Zaman yang Prosaik? Peranan

Wacana ATMA: Manuskrip Melayu, Sastera Panji Merentas Sempadan Wilayah dan Budaya

Dimaklumkan Pusat Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu (PPMAM), Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), akan menganjurkan Wacana ATMA: Manuskrip Melayu yang akan

Seni Silat Melayu: Falsafah, Ilmu dan Amalan Seni Silat Kegayungan Sri Sukma Sakti

Sinopsis: Seni Silat Melayu adalah salah satu perlambangan Akal Budi Melayu yang di dalamnya mencerminkan falsafah, pemikiran, perlakuan, emosi dan gaya hidup orang Melayu di

Panglima Awang: Pengalaman Transformasi dari naskhah sastera sejarah ke teater bangsawan

Sukacita di maklumkan bahawa Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM akan mengadakan Siri Wacana Cendekiawan ATMA bertajuk Panglima Awang: Pengalaman Transformasi dari naskah sastera

Seminar Antarabangsa ke-10 Ekologi, Habitat Manusia & Perubahan Persekitaran di Alam Melayu

Pihak ATMA amat berbesar hati mengundang para pengkaji, ahli akademik, para pelajar siswazah, dan pencinta warisan persekitaran Alam Melayu untuk menghantar kertas kerja untuk dibentangkan