Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Arkib Berita

Siri Wacana ATMA: Motif Alam Melayu di dalam Seni Persuratan & Seni Iluminasi Al-Quran

Sinopsis Di dalam Al Quran terdapat lakaran motif hiasan pada bahagian kulit depan yang indah dan menarik dan begitu juga lakaran motif hiasan pada tepi

Siri Wacana Cendekiawan ATMA: Kedudukan Institusi Raja-Raja Melayu di Sisi Perlembagaan Persekutuan, Antara yang Tersurat & Tersirat

Sinopsis Banyak salah  faham dalam masyarakat terhadap kedudukan institusi Raja-Raja Melayu di sisi Perlembagaan Persekutuan. Ini berlaku kerana pendedahan terhadap institusi Raja-raja Melayu adalah terlalu

Seminar Antarabangsa Susastera, Bahasa Dan Budaya Nusantara (Sutera) 2019

Seminar Antarabangsa Susastera, Bahasa Dan Budaya Nusantara (Sutera) 2019 ini dianjurkan oleh Pusat Bahasa Antarabangsa, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) dengan kerjasama Institut Alam dan Tamadun

Seminar Antarabangsa Ke-8 Arkeologi, Sejarah, Bahasa dan Budaya di Alam Melayu

    Seminar Antarabangsa Ke-8 Arkeologi, Sejarah, Bahasa dan Budaya ini merupakan seminar yang diadakan untuk kali kelapan dan tujuan utama adalah untuk mengumpulkan hasil

Siri Wacana Cendekiawan ATMA: Sejarah Institusi Raja-Raja Melayu di Nusantara: Antara Kuasa dan Kedaulatan

SINOPSIS Kewujudan raja-raja Melayu di wilayah Nusantara Melayu atau di Pentas Sunda ini adalah suatu yang sudah sebati dengan kehidupan orang Melayu. Di mana ada