SEMINAR ANTARABANGSA KE- 6, ARKEOLOGI, SEJARAH & BUDAYA DI ALAM MELAYU

Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim dan Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia dengan kerjasama Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) UKM dan Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia akan menganjurkan SEMINAR ANTARABANGSA KE- 6, ARKEOLOGI, SEJARAH & BUDAYA DI ALAM MELAYU pada 12-13 Ogos 2017 bertempat : KSL Hotel & Resort, Johor Bahru.

 


Panggilan Kertas Kerja

Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim dan Ikatan Ahli Arkeologi Malaysia dengan kerjasama Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) UKM dan Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia akan menganjurkan SEMINAR ANTARABANGSA KE- 6, ARKEOLOGI, SEJARAH & BUDAYA DI ALAM MELAYU pada 12-13 Ogos 2017.

Sehubungan itu, pihak ATMA amat berbesar hati mengundang para pengkaji, ahli akademik, para pelajar siswazah, dan pencinta warisan budaya Melayu untuk menghantar kertas kerja untuk dibentangkan dalam seminar berkenaan.Tarikh penting dan kadar bayaran adalah seperti berikut:

Tarikh : 12-13 Ogos 2017 (Sabtu-Ahad)
Tempat : KSL Hotel & Resort, Johor Bahru.

Tarikh akhir penghantaran kertas kerja:
Abstrak : 20 Jun 2017
Kertas Penuh : 31 Julai 2017

Kadar bayaran:
Pembentang/ Poster: RM 400.00
Pembentang Pelajar/ Peserta: RM 200.00