Senjata Kejantanan: Keperluan Kesihatan, Keremajaan dan Kemuradatan dari Perspektif Alopati dan Komplementari