PENGENALAN

Institut Alam dan Tamadun Melayu bermula sebagai Institut Bahasa, Kesusasteraan, dan Kebudayaan Melayu (IBKKM) yang telah ditubuhkan pada 1 Disember 1972. Tujuan penubuhan Institut ialah menawar program pengajian pascasiswazah iaitu Sarjana Persuratan dan Doktor Falsafah serta penyelidikan dalam Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu serta menjadi pusat rujukan bidang- bidang tersebut. Penukaran nama IKKBM kepada ATMA pada tahun 1992 telah meluaskan daerah kajian kepada Alam dan Tamadun Melayu.

Semenjak penubuhan, institut berpandu konsep takrifan luas bidang Alam dan Tamadun Melayu yang mencakupi falsafah, pemikiran, kepercayaan, budaya material, identiti dan semua aspek kehidupan dalam kosmologi Melayu. Sempadan memagari konsep Alam Melayu diluaskan lagi melangkaui landskap Tanah, Samudera dan Angkasa.

Untuk menyahut cabaran global, ATMA menampil peradaban Melayu sebagai daya ketamadunan saling dampak, sinambung dari zaman ke zaman. Interaksi resapan dan dinamika tamadun menghasil negara bangsa baru-muncul abad ke-20 dan ke-21 yang menyumbang kepada usaha strategik inovasi dan teknologi sambil melestari identiti, juga ditujah.MISI

Menjadi institut terpilih yang memartabatkan bahasa dan tamadun Melayu serta mensejagatkan ilmu ketamadunan yang beracuan budaya kebangsaan berteraskan budaya Melayu.


VISI

ATMA bertekad untuk menjadi sebuah institut terulung yang menjadi pelopor inovasi dalam pembinaan ilmu pengetahuan tentang Alam dan Tamadun Melayu bagi mencapai aspirasi membentuk sebuah masyarakat bertamadun yang dinamik, barakhlak, berilmu, berkepimpinan dan berminda global.


MATLAMAT

 • Memperkukuh pengajian Pemikiran, Peradaban dan Teknologi Melayu.
 • Mengantarabangsakan pengajian Alam dan Tamadun Melayu sebagai penyumbang utama Peradaban Asia Tenggara.
 • Memperluaskan jaringan akademik dan intelek di Nusantara, Eropah, Asia Barat, Asia Tengah dan Asia Timur.

 

KEPIMPINAN ATMA
IBBKM (1972-1993) & ATMA (Mei 1993)

 1. Tan Sri Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib Al-Attas (1972-1975)
 2. Prof. Dr. Muhammad Haji Salleh (1975-1976)
 3. Prof. Dato’ Dr. Mohd Ghazali Abd Rahman (Pengerusi JK Pentadbir IBKKM (1979-1981)
 4. Prof. Dr. Farid M. Onn (1982-1984)
 5. Prof. Dr. Ismail Hamid (1985-1987)
 6. Prof. Tan Sri Dato’ Ismail Hussein (1987-1993)
 7. Prof. Dato’ Dr. Wan Hashim Wan Teh (1993-1995)
 8. Prof. Dr. Muhammad Haji Salleh (1995-1999)
 9. Prof. Ulung Datuk Dr Shamsul Amril Baharuddin (1999-2007)
 10. Prof. Dr. Che Husna Azhari  (2007-2009)
 11. Prof. Dr. Abdul Latif Samian (2009-2014)
 12. Prof. Dr. Nor Hashimah Jalaluddin (2014-2017)
 13. Prof. Dr. Supyan Hussin