Penyelidikan PPMAM

 

KUMPULAN PENYELIDIK

 1. Dato’ Zawiyah Baba
 2. Prof. Dr. Ding Choo Ming
 3. Prof Madya. Dr. Mohd Syukri Yeoh Abdullah
 4. Prof Madya. Dr. Noriah Taslim
 5. Prof Madya. Dr. Salmah Ahmad
 6. Dr. Harun Mat Piah
 7. Dr. Farouk Yahya
 8. En. Sayyid Buhar Musal Kassim
 9. En. Ahmad Bazri Mokhtar
 10. En. Mohd Shafiq Mohd Ali
 11. Cik Daeng Haliza Daeng Jamal

KUMPULAN PENYELIDIK BERSEKUTU

 1. Dr. Achyar Zein
 2. Dr. Syabudin Gadei
 3. Dr. Wan Nasyaruddin Wan Abdullah
 4. En. Muammar Gadaffi
 5. En. Md Zuraini Mashroom
 6. En. Khairul Aswad Ibrahim
 7. En. Manam Muhammad

KUMPULAN PENTRANSLITERASI

 1. Noor Aisyah binti Mokhtar
 2. Suhaila Binti Mohammed
 3. Hasliha @ Nor Hasliha Binti Mat Zabidi
 4. Norziati Mohd Rosman
 5. Ahmad Sayuti bin Mohd Yusop
 6. Mohd Izuan bin Razali
 7. Muhamad Hanapi Jamaludin
 8. Mohd Hafez bin Mohd Nor
 9. Mohd Fairul Hisham bin Zainal

 

KOLABORASI  PENYELIDIKAN

Pusat Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu, Institut Alam Tamadun Melayu (ATMA) telah mendapat kerjasama dalam penyelidikan dengan beberapa Institut dalam dan luar negara antaranya:

 • Pusat Manuskrip Melayu, Perpustakaan Negara Malaysia
 • Pusat Dokumentasi Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Perpustakaan, Muzium Kesenian Islam Malaysia
 • Perpustakaan Universiti Malaya
 • Perpustakaan Tun Seri Lanang, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Yayasan Warisan Johor
 • British Library, London
 • School of Oreintal & African Studies SOAS, Universiti of London

 

HASIL PENYELIDIKAN & PENERBITAN

 1. Kitab Tib 2515 PNM: Kajian dan Suntingan
  Oleh: Harun Mat Piah & Zawiyah Baba
 2. Panduan Manuskrip Melayu: berunsur ilmu Sains dan Teknologi
  Oleh: Zawiyah Baba, Ahmad Bazri Mokhtar,Muhamad Shafiq Mohd Ali & Daeng Haliza Daeng Jamal
 3. Zikir Menurut Tafsiran Ulama Alam Melayu
  Oleh: Mohd Syukri Yeoh Abdullah,
 4. Intertekstualiti Dalam Tarjuman al-Mustafid
  Oleh: Mohd Syukri Yeoh Abdullah,
 5. Semiotika Dakwah: Syair Sidang Fakir Shaykh Hamzah al-Fansuri
  Oleh: Mohd Kamal Bin Mahdi & Mohd Syukri Yeoh Abdullah