Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Tujahan Penyelidikan

ATMA memfokus bidang Alam dan Tamadun Melayu dengan membina kumpulan penyelidik dalam empat bidang tujahan:-

 1. Bahasa, Persuratan Melayu dan Linguistik
 2. Pembinaan Falsafah dan Epistemologi Melayu
 3. Arkeologi, Sejarah dan Budaya Melayu
 4. Sains dan Teknologi Alam Melayu

Penyelidik empat tujahan melibatkan ahli akademik ATMA dan UKM serta penyelidik luar UKM bidang berkait.Bahasa, Persuratan Melayu dan Linguistik

b_persuratan

Alam Melayu majmuk dari segi komposisi suku etnik. Daerah ini boleh dikatakan adalah daerah di dunia yang berdiversiti tinggi dari segi bahasa dan sastera. Kumpulan penyelidikan ini dibahagikan kepada tiga kelompok iaitu linguistik, persuratan serta sastera tradisional. Bidang-bidang penelitian kelompok ialah seperti berikut:

 1. Metodologi Penyelidikan & Pendokumentasian Tradisi Lisan
 2. Kajian Filologi
 3. Kajian Sastera Lisan
 4. Kajian Sastera Moden
 5. Kajian Manuskrip dan Karya KItab
 6. Kajian Linguistik di Alam Melayu


Pembinaan Falsafah dan Epistemologi Melayu

b_epistemologi

 1. Teori Pembinaan Bangsa
 2. Metafizik dan dan Pemikiran Saintifik Dunia Melayu
 3. Teori Persekitaran, Hunian dan Lingkungan Hidup Melayu
 4. Transformasi Ekonomi, Sosial dan Budaya Pesisiran Melayu
 5. Pensejarahan Alam Melayu

Arkeologi, Sejarah dan Budaya Melayu

b_arkeologi

Tujahan ini memfokus kepada pelbagai aspek budaya yang telah menggembleng tenaga kepakaran pelbagai bidang, contohnya arkeologi, sains arkeologi, pelancongan, kimia analisis, seni bina, seni rupa, budaya material, sekitaran terbina, senireka dan sebagainya. Antara bidang tumpuan tujahan ini :

 1. Arkeologi, Sejarah Budaya dan Tamadun
 2. Konservasi Tapak Bersejarah dan Bangunan Bersejarah
 3. Warisan Budaya Alam Melayu
 4. Gastronomi Melayu
 5. Hak Asasi Manusia Alam Melayu

Sains dan Teknologi Alam Melayu

b_sainsTeknologi

 1. Teknologi Seni Bina Melayu
 2. Teknologi Pakaian Alam Melayu
 3. Falsafah Sains Alam Melayu