Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Tujahan Penyelidikan

1) Bahasa, Persuratan & Linguistik Alam Melayu b_persuratan

2) Falsafah, Pemikiran dan Epistemologi Alam Melayu b_epistemologi

 

 1. Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu dan Perpaduan
 2. Lingua Franca Nusantara
 3. Kesusasteraan Melayu: Lisan dan Moden
 4. Linguistik di Alam Melayu
 5. Pengajian Manuskrip Alam Melayu
 1. Pembinaan Teori Mengenai Alam Melayu
 2. Sejarah Pemikiran dan Tamadun
 3. Metafizik dan Pemikiran Saintifik Dunia Melayu
 4. Teori Persekitaran, Hunian dan Lingkungan Hidup Melayu

 3) Arkeologi, Sejarah dan Budaya  Alam Melayub_arkeologi

 4) Etno-Sains dan Teknologi

 1. Arkeologi Darat
 2. Arkeologi Marin
 3. Sejarah
 4. Muzik Alam Melayu
 5. Hak Asasi Tradisional
 6. Seni Silat Melayu
 7. Busana Melayu
 1. Etno-sains
 2. Etnoteknologi
 3. Etnomatematik
 4. Herba dan Gastronomi
 5. Kejuruteraan Alam Melayu
 6. Seni Bina dan Landskap di Alam Melayu
 7. Perubatan Alam Melayu
 8. Pelayaran dan Teknologi Air

 5)Pendidikan dan Kepimpinan Alam Melayu
b_persuratan

6) Ekonomi dan Pembangunan Masyarakat Melayu
b_sainsTeknologi

 1. Islam, Melayu dan Raja
 2. Kepimpinan Politik Melayu
 3. Pendidikan Arus Perdana
 4. Pendidikan Pondok Alam Melayu
 5. Pengurusan & Pentadbiran Alam Melayu
 1. Perbankan Melayu
 2. Migrasi dan Kependudukan
 3. Kewangan
 4. Sejarah Ekonomi
 5. Transformasi Ekonomi, Sosial dan Budaya Pesisiran Melayu

*Mod Pengajian: Penyelidikan
*Bentuk Pendaftaran: Sepenuh Masa & Separuh Masa