Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Video


ASAL – Agung Sejak Azali Lagi

Persidangan ASAL, KLCC 13 Sept 2018. Meskipun bumi bertuah Malaysia ini baru 6 dekad menghela nafas kemerdekaan, namun sejarah agung bangsa ini sudah pun bermula ratusan tahun dahulu.