Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Video


Wacana Cendekiawan ATMA: Panglima Awang

Panglima Awang: Pengalaman Transformasi dari naskhah sastera sejarah ke teater bangsawanSiri Wacana Cendekiawan ATMA: Pengalaman Mengkaji Hikayat Syamsul Anuar Karya Raja Aisyah Sulaiman

Oleh: Dr. Ding Choo Ming Tarikh: 17 Oktober 2017 /Selasa Masa: 9.00 Pagi-12.00 T.hari


Bitaranya Teori Kepimpinan Malayonesia dalam Bahasa Melayu berbanding dengan Bahasa Inggeris

Oleh: Prof. Emeritus Dr. Shaharir Mohamad Zain dan Prof. Emeritus Dr. Abdullah Hassan Tarikh : 16 Oktober 2017 / Isnin Masa : 8.30 PagiSiri Wacana Cendekiawan ATMA: Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu: Apakah Ia Sekadar Tanam Tebu Di Bibir Mulut?

Oleh: Prof. Emeritus Dr. Abdullah Hassan, Prof. Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah binti Hj. Abdul Karim dan Prof. Dato’ Dr. Roslan Abd Shukor Tarikh : 10 Oktober 2017 / Selasa Tempat : Bilik Majlis, Aras 5, Bangunan Canselori, UKM


Siri Wacana ATMA: Pantun Akal Budi Melayu

Tarikh: 2 Okt 2017 Tempat: Bilik Majlis, Bangunan Canselori UKM Oleh: Tuan Hj Djamal Tukimin (Singapura) & Dr Noriah Mohamad (mantan Felo ATMA),


Wacana ATMA Seni Silat Melayu Falsafah, Sejarah dan Amalan V2

Oleh: Dato' Dr Hj. Engku Ansaruddin Agus dan Ruzaidi Abd Rahman Tempat : Bilik Senat, Bangunan Canselori UKM Tarikh: 13 September 2017


Wacana ATMA- Seni Silat Melayu: Falsafah, Sejarah dan Amalan

Oleh: Dato' Dr Hj. Engku Ansaruddin Agus dan Ruzaidi Abd Rahman Tempat : Bilik Senat, Bangunan Canselori UKM Tarikh: 13 September 2017