Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Video

Siri Wacana ATMA: Pantun Akal Budi Melayu

Tarikh: 2 Okt 2017 Tempat: Bilik Majlis, Bangunan Canselori UKM Oleh: Tuan Hj Djamal Tukimin (Singapura) & Dr Noriah Mohamad (mantan Felo ATMA),


Wacana ATMA Seni Silat Melayu Falsafah, Sejarah dan Amalan V2

Oleh: Dato' Dr Hj. Engku Ansaruddin Agus dan Ruzaidi Abd Rahman Tempat : Bilik Senat, Bangunan Canselori UKM Tarikh: 13 September 2017


Wacana ATMA- Seni Silat Melayu: Falsafah, Sejarah dan Amalan

Oleh: Dato' Dr Hj. Engku Ansaruddin Agus dan Ruzaidi Abd Rahman Tempat : Bilik Senat, Bangunan Canselori UKM Tarikh: 13 September 2017


Wacana Cendekiawan ATMA: 60 Tahun Merdeka: Bahasa Melayu- Aper bende lagi tuw?

Oleh: Datuk Zainal Abidin Borhan, Prof. Datuk Dr. Awang Sariyan, Prof. Emeritus Dr. Abdullah Hassan Tempat : Bilik Senat, Bangunan Canselori UKM Tarikh : 06 September 2017 / Rabu


Apakah Kuala Lumpur dibuka oleh Yap Ah Loy?

Wacana Cendekiawan ATMA Apakah Kuala Lumpur dibuka oleh Yap Ah Loy? 18 Mei 2017 UKM Oleh: Dato’ Ar. Haji Hajeedar Abdul Majid & Prof. Emeritus Tan Sri Dato’ Dr. Khoo Kay Kim
Anugerah Bitara UKM 2017, Prof. Dr. Nor Hashimah Jalaluddin

ATMA adalah jawatankuasa kecil Anugerah Bitara Bahasa Melayu UKM 2017. Bagi tujuan penilaian dan pemilihan pemenang anugerah bagi kategori Akademia Bahasa Melayu, 3 orang calon telah disenarai pendek. Video pendek yang dipaparkan ini adalah salah satu kriteria penilaian.


Anugerah Bitara UKM 2017, Prof. Dr. Zulkifley

ATMA adalah jawatankuasa kecil Anugerah Bitara Bahasa Melayu UKM 2017. Bagi tujuan penilaian dan pemilihan pemenang anugerah bagi kategori Akademia Bahasa Melayu, 3 orang calon telah disenarai pendek. Video pendek yang dipaparkan ini adalah salah satu kriteria penilaian.


Anugerah Bitara UKM 2017, P.M Dr. Zafir Khan

ATMA adalah jawatankuasa kecil Anugerah Bitara Bahasa Melayu UKM 2017. Bagi tujuan penilaian dan pemilihan pemenang anugerah bagi kategori Akademia Bahasa Melayu, 3 orang calon telah disenarai pendek. Video pendek yang dipaparkan ini adalah salah satu kriteria penilaian.