Language

Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

INSTITUT ALAM DAN TAMADUN MELAYU

Yuran Pengajian

Jadual 1: Yuran Pengajian Bagi Pelajar Sarjana

Sepenuh Masa (RM)
Pendaftaran Aktiviti Yuran Semester Pertama Semester Berikutnya Jumlah
Tempatan 1,010 845 1,335 3,190 2,180 9,730
Antarabangsa 1,410 1,085 3,000 5,495 4,085 17,750
Separuh masa
Tempatan 885 525 1,085 2,495 1,610 7,325
Antarabangsa 1,285 815 2,400 4,500 3,215 14,145

 

Jadual 2: Yuran Pengajian Bagi Pelajar PhD

Sepenuh Masa (RM)
Pendaftaran Aktiviti Yuran Semester Pertama Semester Berikutnya Jumlah
Tempatan 1,010 745 1,735 3,490 2,480 15,890
Antarabangsa 1,710 985 3,900 6,595 4,885 31,020
Separuh masa
Antarabangsa 1,585 715 3,100 5,400 3,815 24,475

 

Jadual 3:  Visa With Reference (VDR) mengikut negara

Bil PERKARA SETAHUN

(RM)

DUA TAHUN (WARGA INDONESIA SAHAJA)

(RM)

1 Yuran Pemprosesan 1,060 1,209
2 i-kad 56 106
3 Pass/Sticker 30 120
4 Multiple Entry Visa 50 100
Jumlah 1,223 1,535

 

Jadual 4: Personal Bond

RM2,000.00 RM1,500.00 RM1,000.00 RM750.00 RM 500.00
Canada
USA
Colombia
Angola
Burkina Faso
Burundi
Cameroon
Central African Republic Republic Congo
Republic Democratic
Congo
Cote D’Ivoire
Djibouti
Equatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia
Guinea-Bissau
Ghan
Liberia
Mali Mozambique
Niger
Nigeria
Rwanda
Western Sahara
Saudi Arabia
Africa
Australia
British C.I
Brunei
China
Europe
Iran
Iraq
Portugal C.I
Taiwan
Tunisia
Vietnam
Japan
South Korea
Macao
Hong Kong
Japan
South Korea
Macao
Bangladesh
Phillipines
India
Myanmar
Nepal
Pakistan
Sri Lanka
Indonesia
RM 300.00
Thailand
RM200.00
Singapore
RM1,500.00
Fee for other countries

 

Jadual 5: Lain-lain Yuran

Jenis Yuran PhD (RM) Sarjana (RM)
YURAN PEMERIKSAAN TESIS (Program Tesis Sahaja)  1500 750
YURAN PEMERISAAN SEMULA TESIS  500 400
YURAN LEWAT HANTAR NOTIS PENYERAHAN TESIS  30 30