Ahli J/K Audit UKM

ASAS PENUBUHAN

  • Jawatankuasa Audit telah ditubuhkan pada 18 April 1998.
  • Rujukan Penubuhan Jawatankuasa : Minit Mesyuarat LPU Bil.1/1998 bertarikh 18 April 1998
  • Melaksanakan tugas- tugas Lembaga Pengarah seperti yang diperuntukkan dalam Peraturan Unit Audit Dalam menurut Bahagian IV Seksyen 29(5), Perlembagaan Universiti Kebangsaan Malaysia 1971.
  • Menerima pakai Pekeliling Am Bil. 2 tahun 1993 dan Bil. 3 Tahun 1998, sebagai Garis Panduan Penubuhannya.

 

YBhg. Dato’ Yeow Wah Chin (PENGERUSI)

 

YBhg. Dato’ Hanif bin Hassan (AHLI)

YBhg. Prof. Dr. Lilia Halim (AHLI)