Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Portal Rasmi Unit Audit Dalam UKM

Taklimat Pengerusi Jawatankuasa Audit UKM (YBhg. Dato’ Dr. Lukman Bin Ibrahim) Kepada Ahli Mesyuarat Ketua-Ketua Bahagian Dan Auditi Tahun 2018 Hingga Tahun 2020.

Tarikh: 10/11/2018 |  Foto oleh:  |  Kembali ke Indeks

Translate »