Senarai Semak Audit

Senarai Semak Audit Penerimaan Hasil

ukm-spkp-uad-pk01-ss02-senarai-semak-audit-penerimaan-hasil-ukm

Senarai Semak Audit Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan

ukm-spkp-uad-pk01-ss02-senarai-semak-audit-tatacara-pengurusan-aset-alih-kerajaan-bil-5-tahun-2007

Senarai Semak Audit Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebutharga

ukm-spkp-uad-pk01-ss02-senarai-semak-audit-tatacara-pengurusan-perolehan-secara-sebut-harga

Senarai Semak Audit Tatacara Pengurusn Stor

ukm-spkp-uad-pk01-ss02-senarai-semak-audit-tatacara-pengurusan-stor

Senarai Semak Audit Gred Pendaftaran Kontraktor Kerja

ukm-spkp-uad-pk01-ss02-senarai-semak-audit-gred-pendaftaran-kontraktor-kerja

Senarai Semak Audit Tatacara Pengurusan Aset UKM Tahun 2013

ukm-spkp-uad-pk01-ss02-senarai-semak-audit-tatacara-pengurusan-aset-ukm-tahun-2013