Mohd Azlan Shah Zaidi
   
 

Nama:
Name:

Jawatan 1:
Position 1:

Alamat 1:
Address 1:

Jawatan 2:


Position 2:Alamat 2:Address 2:
Tel:
Fax:
E-mail:

Mohd Azlan Shah Bin Zaidi (PhD)


Profesor Madya
Associate Professor

Pusat Pengajian Ekonomi,
Fakulti Ekonomi dan Pengurusan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi Selangor D.E.

School of Economics

Faculty of Economics and Managemen
t
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi Selangor D.E.
Malaysia


Pengerusi
Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari

Chair
Center of Sustainable and Inclusive Development


Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi Selangor D.E.

Faculty of Economics and Management
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi Selangor D.E.
Malaysia


603-8921 3462/5366
603-8921 5789
azlan at ukm.edu.my


Pendidikan:
Education:Bidang Penyelidikan:
Research Area:


B.A. (Economics) (University of Texas At Austin, USA)
Master of Economics (Universiti Kebangsaan Malaysia)
PhD (Economics) (University of New South Wales, Australia)


Ekonomi Monetari, Makroekonomi, Ekonometrik Kewangan
Monetary Economics, Macroeconomics, Financial Econometrics