Latest News | More News

logoarkib

Tahniah – Pelantikan Puan Khalijah Binti Haji Bakar Sebagai Pengarah Eksekutif Kewangan

Warga Jabatan BendahariĀ merakamkan ucapan setinggi-tinggi TAHNIAH kepada Puan Khalijah Hj. Bakar, Jabatan Bendahari di atas kejayaan beliau dilantik sebagai Bendahari, Universiti Kebangsaan Malaysia mulai 1

logoarkib

Pekeliling Bendahari Bil.8/2015 Penyediaan Bajet Operasi Universiti Kebangsaan Malaysia Bagi Tahun 2016

TUJUAN Tujuan pekeliling adalah untuk memberi panduan penyediaan bajet kepada setiap pusat tanggungjawab (PTj) Universiti Kebangsaan Malaysia bagi tahun kewangan 31 Disember 2016. KAEDAH BAHARU

logoarkib

Pekeliling Bendahari Bil.7/2015 Penggunaan Daftar Bil Bagi Tuntutan Bayaran Balik Perbelanjaan Kakitangan Dan Pelajar

PENDAHULUAN 1. Pekeliling adalah bertujuan untuk memaklumkan bahawa pelaksanaan Daftar Bil secara menyeluruh di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ). Ini sejajar dengan hasrat Jabatan Bendahari untuk