Latest News | More News

logoarkib

Pekeliling Bendahari Bil.8/2015 Penyediaan Bajet Operasi Universiti Kebangsaan Malaysia Bagi Tahun 2016

TUJUAN Tujuan pekeliling adalah untuk memberi panduan penyediaan bajet kepada setiap pusat tanggungjawab (PTj) Universiti Kebangsaan Malaysia bagi tahun kewangan 31 Disember 2016. KAEDAH BAHARU

logoarkib

Pekeliling Bendahari Bil.7/2015 Penggunaan Daftar Bil Bagi Tuntutan Bayaran Balik Perbelanjaan Kakitangan Dan Pelajar

PENDAHULUAN 1. Pekeliling adalah bertujuan untuk memaklumkan bahawa pelaksanaan Daftar Bil secara menyeluruh di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ). Ini sejajar dengan hasrat Jabatan Bendahari untuk

logoarkib

Pekeliling Bendahari Bil. 06/2015 Pengeluaran Sebutharga Bagi Program Anjuran PTJ

Bermula 1 April 2015, PTJ di UKM yang menganjurkan program seperti seminar, bengkel, dialog atau persidangan perlu mengambilkira caj Cukai Barangan & Perkhidmatan (CBP) 6%