Language

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Jabatan Bendahari

Direktori

Bahagian DasarBahagian OperasiPejabat Pengarah Eksekutif Kewangan
Timbalan Pengarah Kewangan
Bajet & Penjanaan
Akaun & Pelaburan
Dasar
Kutipan Hasil
Kewangan Pelajar
Pengurusan Pembekal dan GST
Timbalan Pengarah Kewangan
Bahagian Perolehan & Aset
Bahagian Kewangan Penyelidikan
Bahagian Bayaran & Kewangan Kakitangan
Zon Kewangan 1
Zon Kewangan 2
Zon Kewangan Cheras
Zon Kewangan Kuala Lumpur
Zon Kewangan 3 (Prasarana UKM)
Pengarah Eksekutif Kewangan
Pentadbiran